Dementie is een progressieve ziekte en heeft impact op het sociale leven van een persoon en diens naasten. Daarom is er al enkele jaren een pleidooi voor een dementievriendelijke samenleving. De kern van een dementievriendelijke samenleving ligt in waarden zoals begrip, gelijkwaardigheid, meedoen, inclusie en participatie. Zinvolle daginvulling kan hierin betekenisvol zijn, omdat dit naast het beleven van plezier, ontspanning en creativiteit, er ook voor kan zorgen dat mensen met dementie zichzelf nuttig en erkend voelen. Wat is er nodig om zinvolle daginvulling voor thuiswonende mensen met dementie te versterken in gemeenten? Deze vraag staat centraal tijdens dit webinar.

Tijdens deze inspiratiebijeenkomst zullen we stilstaan bij inzichten uit recent onderzoek. Wat weten we over bevorderende en belemmerende aspecten bij de realisatie van passende daginvulling? Hoe kunnen gemeenten samenwerken met partners in de wijk en samenwerkingspartners in het dementienetwerk? Wat is ervoor nodig om de samenleving mee te krijgen in deze beweging, om mensen met dementie echt mee te laten doen? Laat je bijpraten, inspireren en verrassen!

De bijeenkomst is gericht op gemeenten, beleidsadviseurs, professionals die werkzaam zijn in het lokale dementienetwerk (netwerkcoördinator, casemanager, activiteitenbegeleider enz.) en andere belangstellenden.

Programma

  • Welkom en introductie
  • Verdiepende presentatie over bevorderende en belemmerende factoren
  • Achterhoekse gemeenten aan het woord: goede voorbeelden uit de praktijk
  • In gesprek met elkaar tijdens break-outsessie
  • ZonMw aan het woord: vooruitblik door Madelon Bax
  • Afsluiting

Praktische informatie

Datum: donderdag 1 december 2022
Tijdstip: 15.30 - 17.00 uur
Waar: online

Aanmelden

Aanmelden kan via https://www.movisie.nl/agenda/online-bijeenkomst-doen-wat-werkt-organiseren-zinvolle-daginvulling-mensen-dementie.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website