Toekomstbestendig gamen: Hoe nieuwe theorieën, technologieën en business samen komen om het mentale welbevinden van het chronisch zieke jongeren te verbeteren.

600.000 Nederlandse kinderen en jongeren hebben een chronische ziekte, zoals astma, cystic fibrose of aangeboren hartafwijking. In het dagelijks leven moeten ze leren omgaan met (de lastige gevolgen van) hun ziekte. Bijna de helft ontwikkelt emotionele problemen – wat met gepersonaliseerde preventie bij deze kwetsbare en diverse doelgroep kan worden voorkomen. Vanuit de wetenschap en de praktijk zijn hiervoor nieuwe e-health apps ontwikkeld en getest. Met deze apps krijgen jonge patiënten persoonlijk inzicht in hun welbevinden in het dagelijkse leven (zie bij voorbeeld onderstaande figuur) en kunnen gepersonaliseerde interventies worden aangeboden als serious game.

Uit onderzoek blijkt dat jonge patiënten heel goed reageren op het omgaan met hun ziekte via apps in een serious game context. Op deze manier kunnen hulpverleners ook sneller en preventief emotionele problemen opsporen en aanpakken. Naast het verbeteren van de kwaliteit van leven van jonge patiënten, heeft dit ook positieve effecten op de kosten van zorg en de tevredenheid van hulpverleners. Tenslotte kan met hulp van apps en games ook beter data worden verzameld en geanalyseerd, die weer beschikbaar kunnen worden gesteld voor wetenschap en innovatie.

De “missing link” naar het effectief en preventief ondersteunen van deze kwetsbare groep is een duurzame en brede implementatie van werkzame e-health apps. Hiervoor ontbreekt vooralsnog een sterk consortium waarin de expertise van wetenschappers wordt gebundeld met de onmisbare expertise van onder andere eindgebruikers in de klinische praktijk, game designers en partners uit het sociale en maatschappelijke domein, alsook het bedrijfsleven.

De match-making events

De eerste bijeenkomst. Deze matchmaking event is er op gericht om partijen te vinden die als geheel de brug kunnen slaan tussen wetenschappelijk valide e-health producten (interventie of game) en succesvol en breed  implementeren van e-health in de zorg. Wij nodigen daartoe graag partners uit verschillende domeinen uit, zoals experts in data-analyse, eHealth, overheidspartijen, onderzoekers, financiers, technologieleveranciers, zorginstellingen en andere belanghebbenden.

Tweede bijeenkomst. Doel van de tweede matchmakingsbijeenkomst is focus aan te brengen op het onderwerp met partijen die belangstelling hebben om het consortium te gaan vormen en eventueel uit te breiden met partijen waarvan in de eerste bijeenkomst is gebleken dat ze gemist werden.

De uitkomst van de twee matchmakingbijeenkomsten is een scherp gedefinieerd en haalbaar onderzoeksvoorstel (met aanvullende projectpartners), dat wetenschappelijk uitdagend is maar ook te borgen/implementeren is in de praktijk en goed aansluit bij de maatschappelijke belangen van verschillende nationale partijen.

Wij zien er naar uit om met u toe te werken naar een goed en gedragen voorstel en zo een bijdrage te leveren aan het welzijn van chronisch zieke kinderen. Graag tot 21 februari!

Meer informatie en aanmelden

https://wetenschapsagenda.nl/activiteit/nwa-matchmaking-event-bijeenkomst-2-jeugdpreventie-consortium-toekomstbestendig-gamen/

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website