Er zijn steeds meer data beschikbaar, ook in de huisartsenzorg. Hoe maken we bijvoorbeeld beter gebruik van onze HIS-gegevens en kunnen we daar nog wat aan verbeteren? En voordat we op grotere schaal gebruik kunnen maken van deze data: met welke methodologische uitdagingen gaat analyse van deze data gepaard?

Deze en andere vragen komen aan bod tijdens de NHG-Wetenschapsdag. Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en de afdeling Public Health van het Leids Universitait Medisch Centrum (LUMC) organiseren deze dag. Het thema is dit jaar ‘Proactieve huisartsenzorg, gebaseerd op data’. Volg inspirerende lezingen, workshops op het gebied van methodologie, open science en leiderschap en presentaties van wetenschappelijk onderzoek. Ook is er volop ruimte voor discussie en voor de vertaling naar de (toekomstige) praktijk van alledag.

Voor wie?

Voor iedereen in Nederland en Vlaanderen die geïnteresseerd is in de wetenschappelijke ontwikkelingen binnen de huisartsgeneeskunde: huisartsen, aios huisartsgeneeskunde, aioto’s, onderzoekers uit de publieke gezondheidszorg en de huisartsgeneeskunde, richtlijnontwikkelaars, implementatiedeskundigen, beleidsmakers en andere geïnteresseerden.

Call for abstracts

Bent u (huisarts)onderzoeker en wilt u uw huisartsgeneeskundig onderzoek rond het thema van deze dag presenteren? Dien dan uiterlijk 1 maart 2022 uw abstract in. Het NHG en het LUMC zijn op zoek naar abstracts over huisartsgeneeskundig onderzoek en/of abstracts die bevindingen presenteren over projecten die passen binnen het thema van de dag. Denk bijvoorbeeld aan onderzoeken over hoe we onze HIS-gegevens beter kunnen inzetten, hoe we kunstmatige intelligentie kunnen toepassen en hoe we ‘open tekst’ op een systematische manier kunnen gebruiken voor onderzoek.

Op de hoogte blijven en aanmelden

Zet deze datum alvast in uw agenda. Meer informatie over het programma en over de aanmelding komt later beschikbaar op de congreswebsite.

ZonMw en huisartsenzorg

Kennisvergroting door wetenschappelijk onderzoek in de huisartsenzorg en de verspreiding van die kennis onder huisartsen zijn nodig om zowel onderzoek, als zorg op het huidige hoge niveau te houden en klachten en problemen van patiënten met de meest actuele kennis uit de stand van wetenschap en praktijk te kunnen beantwoorden. Daarom ondersteunen wij de ontwikkeling van nieuwe kennis rondom ziekten waarmee zij in de dagelijkse praktijk te maken hebben.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website