Op donderdag 13 oktober 2022 organiseert ZonMw een netwerkbijeenkomst over klimaatadaptatie en gezondheid. De thema’s zijn hittestress, mentale gezondheid en sociaaleconomische gezondheidsverschillen.

Programma van de bijeenkomst

In deze bijeenkomst brengen we casussen uit de praktijk en kennis bij elkaar en signaleren we kennisbehoeften over de thema's hittestress, mentale gezondheid en sociaaleconomische gezondheidsverschillen. Per thema worden thematafels gehouden aan de hand van verschillende casussen, ingebracht door vertegenwoordigers van praktijk en beleid.

Voor wie?

Deze netwerkbijeenkomst is voor iedereen die interesse heeft in klimaatadaptatie en daarmee gezondheid wilt bevorderen. Beleidsmedewerkers van het Rijk, de provincie en de gemeente, onderzoekers van kennisinstellingen en professionals uit de praktijk. Om een gelijke verdeling van deelnemers te krijgen, worden vooral (beleids-)medewerkers van provincies en gemeenten aangemoedigd zich aan te melden.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via mailadres klimaat@zonmw.nl. Aanmelden is mogelijk tot en met begin oktober.

ZonMw en klimaat en gezondheid

Vanuit het ZonMw-programma Klimaat en gezondheid financieren wij 3 pilotprojecten over temperatuurgerelateerde effecten, allergieën en duurzame zorg. Dit programma is gebaseerd op de kennisagenda Klimaat en gezondheid en heeft als doel het ontwikkelen en toepassen van kennis over de effecten van klimaatverandering en klimaatmaatregelen op de volksgezondheid. Naast het agenderen en financieren van onderzoek vanuit dit programma hebben we ook andere initiatieven. Lees meer daarover op onze webpagina. Daarnaast is 'Klimaat en gezondheid' onderdeel van het ZonMw-brede onderwerp Gezonde leefomgeving.

Meer informatie volgt!

Mocht u vragen hebben, neem dan contact op met Marije van der Kamp en Yara ten Pas via klimaat@zonmw.nl.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website