Online netwerkbijeenkomst voor nieuwe subsidieoproep Klimaat en Gezondheid.

We bereiden een subsidieoproep voor op basis van de kennisagenda Klimaat en Gezondheid en de afspraken van de Green Deal Duurzame Zorg. Voor deze aankomende subsidieoproep organiseren wij een online netwerkbijeenkomst. U kunt zich nu aanmelden voor de netwerkbijeenkomst. De deadline voor het aanmelden is donderdag 19 november 2020.

Deze subsidieoproep stellen we half november 2020 open. Het budget is beperkt en beschikbaar voor consortiavorming en het schrijven van een projectvoorstel voor een pilot. Houd onze subsidiekalender in de gaten.
Op 26 november 2020 kunnen geïnteresseerden informatie krijgen over de subsidieoproep en met elkaar samenwerkingsmogelijkheden verkennen.

Over de subsidieoproep en de netwerkbijeenkomst volgt binnenkort meer informatie.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website