Op donderdag 28 maart 2019 is de vierde conferentie van het Netwerk Effectief Jeugdstelsel Amsterdam (NEJA), in samenwerking met de Kenniswerkplaats Transformatie Jeugd Amsterdam (KeTJA) en de Gemeente Amsterdam. Het NEJA staat voor het verbinden van praktijk, onderzoek en beleid in het jeugddomein. Vanuit drie invalshoeken gaan sprekers en workshops deze dag in op nut en noodzaak van integraal werken in de Amsterdamse zorg voor jeugd.

  • Marleen Beumer (Bestuurder Ouder- en Kindteams Amsterdam) werpt haar blik op samenwerken in de wijk: nut, noodzaak, kansen en dilemma’s
  • Arnoud Verhoeff (Bijzonder hoogleraar UvA en hoofd Epidemiologie, Gezondheidsbevordering & Zorginnovatie, GGD Amsterdam) pleit voor integraal/multidisciplinair wetenschappelijk onderzoek, omdat vragen vanuit de praktijk meestal niet door één discipline zijn te onderzoeken.
  • Hilde Reints (Directeur Onderwijs, Jeugd, Zorg en Diversiteit, Gemeente Amsterdam) spreekt over de ambities in het gemeentelijk beleid tot samenhangende ondersteuning voor Amsterdammers met problemen op meerdere gebieden; financiën, wonen, werk, lichamelijke of geestelijke gezondheid, opvoeden en samenleven.
  • Meike Bartels (Hoogleraar VU Genetics and Wellbeing) vertelt ons over wetenschappelijk onderzoek naar factoren die invloed hebben op geluksgevoel en vooral ook hoe deze kennis benut kan worden bij de preventie van psychische en emotionele problemen bij jeugdigen.
  • NEJA-partners zorgen voor twee inspirerende rondes met lezingen en workshops. In uiteenlopende presentaties krijgt u inzicht in de resultaten van het NEJA-onderzoeksprogramma sinds de vorige conferentie in 2017 en hoort u welke nieuwe onderzoeken er komende jaren van start gaan.

Deze conferentie is voor praktijkprofessionals, onderzoekers en beleidsmakers. Er is volop gelegenheid voor ontmoeting. Deelname is gratis.

Meer informatie over het programma en aanmelden vindt op de website van het NEJA.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website