Palliactief en de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen (FPZV vzw) organiseren in samenwerking met de 8 academische Expertisecentra Palliatieve Zorg en de onderzoeksgroepen palliatieve zorg van de 4 Vlaamse Universiteiten voor de eerste maal de Nederlands-Vlaamse Wetenschapsdagen Palliatieve Zorg.

Deze Wetenschapsdagen worden eenmaal per twee jaar georganiseerd, in dezelfde periode als de andere jaren steeds het Nederlandse Nationaal Congres Palliatieve Zorg plaatsvindt.

Palliatieve zorg is bij uitstek een vakgebied waarbij interdisciplinaire samenwerking belangrijk is. Er moet aandacht zijn voor het medische, psychosociale en spirituele domein en het kan plaatsvinden in alle zorgsettingen. Deze interdisciplinaire samenwerking is niet alleen belangrijk voor zorgverleners, maar zeker ook voor onderzoekers op het gebied van palliatieve zorg. Daarom is interdisciplinaire samenwerking een belangrijk thema van deze eerste editie van de wetenschapsdagen. Wat is de meerwaarde voor patiënt, zorgpraktijk, en onderzoek? En wat zijn de uitdagingen in de wisselwerking tussen zorg en onderzoek?

Deze wetenschapsdagen zijn daarom niet alleen interessant voor onderzoekers, maar zeker ook voor zorgverleners die interesse hebben in onderzoek.

Het programma omvat 4 plenaire sessies en 12 parallelsessies. 

Oproep inleveren van abstracts

Abstracts, ook over andere thema’s relevant voor onderzoek in de palliatieve zorg, kunnen tot 7 september worden ingediend via Palliactief

De twee best beoordeelde abstracts worden plenair gepresenteerd.  Tevens zijn in het programma workshops en masterclasses opgenomen. 

Aanmelden

Aanmelden kan via de website van Palliactief

Naar boven
Direct naar: NavigatieDirect naar: InhoudDirect naar: Onderkant website