Ook dit jaar levert ZonMw weer een bijdrage op hét congres voor de volksgezondheid. Dit jaar zullen we kennis en inzichten uit 20 jaar ZonMw Preventie onderzoek belichten. Samen met partners gaan we de ervaring met implementatie met u delen: wat kan uw praktijk daar nu mee?

Onze track op 11 april bestaat uit 3 interactieve sessies met inbreng van experts en het veld:

1.    Sociaal Economische Gezondheidsverschillen anders benaderen
Wat weten we dat werkt en hoe sluit dat aan bij de laatste beleidsontwikkelingen? We gaan met elkaar in gesprek vanuit de verschillende werkvelden mentale gezondheid, integrale wijkaanpakken, jeugd, sport & bewegen, positieve gezondheid en armoede.

2.    Opmars naar een compacter werkveld
Van '1000 bloemen bloeien’ naar ‘indikken’ van netwerken, interventies en adviezen. Hoe verbinden we initiatieven en netwerken beter met elkaar?

3.    Preventie van morgen: nieuwe mogelijkheden en uitdagingen.
We belichten manieren van onderzoek (big data), nieuwe determinanten (gender) en: wat heeft de professional van de toekomst nodig?

Wilt u zich alvast aanmelden? Dat kan via: http://www.ncvgz.nl/

Naar boven
Direct naar: NavigatieDirect naar: InhoudDirect naar: Onderkant website