Eigen kracht… je kan er niet omheen… van wettelijke kaders tot gemeentelijke beleidsdocumenten en methodieken: ‘eigen kracht’ wordt als hét aangrijpingspunt gezien voor effectieve hulpverlening. Maar wat bedoelen we eigenlijk als we het hebben over eigen kracht? Wat betekent het voor het handelen van professionals die werken met ouders en jeugdigen? Waar moet je vanuit beleid op sturen? En hoe weet en meet je dan of het werkt?

Over bovenstaande vragen zijn we uitgebreid in gesprek gegaan met professionals, leidinggevenden, jeugdigen, ouders, beleidsmedewerkers en wethouders. We bouwden daarbij voort op kennis uit recent afgeronde ZonMw-onderzoeksprojecten rondom empowerment en eigen kracht bij jeugd en gezin.
Graag gaan we tijdens deze mini-conferentie aan de slag met twee concrete producten die uit deze gesprekken zijn voortgekomen:

1. De gesprekswaaier ‘Ken je kracht?’
Deze gesprekswaaier is een hulpmiddel voor uitvoerend professionals, leidinggevenden, beleidsmakers, jeugdigen en opvoeders om het gesprek aan te gaan over spanningsvelden waar professionals mee te maken hebben bij het uitgaan van eigen kracht. In de waaier staan deze spanningsvelden kort beschreven en worden werkvormen aangereikt om met elkaar in gesprek te gaan.
2. De Reflectietool voor gemeenten: ‘Denkend over Eigen Kracht zie ik …’
Deze reflectietool ondersteunt wethouders, gemeentelijke beleidsadviseurs en regisseurs (portefeuillehouders Jeugd, WMO en Participatie) om binnen de gemeente, maar ook met samenwerkingspartners en inwoners, het gesprek aan te gaan over eigen kracht.

Voor wie?
Professionals, gemeentelijke beleidsadviseurs en regisseurs (portefeuillehouders Jeugd, WMO en
Participatie) en wethouders.

Programma
10.00-10.30 Inloop
10.30-11.00 Plenaire opening
11.00-11.45 Workshop ronde 1: aan de slag met de Gesprekswaaier of Reflectietool
11.55-12.40 Workshop ronde 2: aan de slag met de Gesprekswaaier of Reflectietool
12.45-13.00 Plenaire afsluiting met een broodje

Aanmelden

Aanmelden kan via JvandenBerg@verwey-jonker.nl.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website