ZonMw organiseert een online matchmakingbijeenkomst voor onderzoek naar gedragsinterventies voor COVID-19 op woensdag 13 juli van 12.30-14.30 uur. Het doel van de bijeenkomst is een consortium van onderzoekers te vormen die een gezamenlijke subsidieaanvraag kunnen schrijven over dit onderwerp.

Achtergrond

Er is veel onderzoek gedaan naar gedrag naar aanleiding van COVID-19 maatregelen tijdens de eerste 2 jaar van de COVID-19 pandemie. Er zijn echter nog weinig studies gedaan naar gedragsinterventies voor COVID-19 (RIVM, 2021). Dergelijke studies zijn nodig om tijdens de volgende golf of golven van de pandemie en nasleep ervan effectieve maatregelen in te zetten.

Doel van het onderzoek

De hoofdvraag is: Wat zijn effectieve gedragsinterventies om besmetting en verspreiding van SARS-CoV-2 te beperken in verschillende sectoren en in verschillende doelgroepen? Subvragen kunnen bijvoorbeeld zijn: Hoe creëer en behoud je draagvlak en bereidheid van mensen om zich aan maatregelen te houden, met nadruk op de Nederlandse context? Hoe bevorder je zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid? In hoeverre kan gedrag om COVID-19 besmetting en verspreiding te voorkomen al bij kinderen en adolescenten worden aangeleerd? En in hoeverre kunnen gedragsinterventies al in opleidingssituaties van zorgmedewerkers worden aangeleerd?

De subsidieaanvraag moet scenario’s betreffen met en zonder volgende COVID-19 golf of golven. In geval dat een volgende golf uitblijft, moet het onderzoek relevant zijn voor uitbraken van andere infectieziekten en/of pandemische paraatheid.

Inbedding

Deze matchmaking bijeenkomst is onderdeel van het COVID-19 vervolgprogramma en het concept vervolgdeelprogramma Besmetting en verspreiding (nog niet openbaar). Dit onderwerp is door de commissie COVID-19 besmetting en verspreiding geprioriteerd als urgent onderwerp. Na de matchmaking bijeenkomst wordt een consortium van onderzoekers uitgenodigd om een aanvraag in te dienen.

Aanmelding

Genodigden zijn alléén onderzoekers/gedragswetenschappers die bewezen ervaring hebben in:

  • onderzoek naar gedragsinterventies, bij voorkeur in ‘real life’ situaties EN
  • onderzoek naar gedrag gerelateerd aan de COVID-19 pandemie.

U wordt gevraagd onderbouwing hiervan op het aanmeldformulier aan te geven. U kunt zich aanmelden door het ingevulde aanmeldformulier hieronder in te vullen en toe te sturen aan covid19@zonmw.nl (onder vermelding van matchmaking Besmetting en verspreiding). Indien u uw onderzoeksgroep en ideeën tijdens de bijeenkomst wilt toelichten, vragen wij u ook eventuele powerpoint slides (maximaal 2 slides) mee te sturen. U dient zich uiterlijk zondag 10 juli 2022 aan te melden. In verband met de vakantieperiode mag u een collega afvaardigen. Er kunnen maximaal 2 personen per onderzoeksgroep deelnemen. Onderzoekers die voldoen aan de criteria ontvangen een Zoom-uitnodiging voor de online matchmaking bijeenkomst.

Download hier het aanmeldformulier

Agenda

Tijdens de online bijeenkomst licht ZonMw het doel van de bijeenkomst verder toe en krijgt u de gelegenheid uzelf voor te stellen en uw ideeën toe te lichten.

Vragen

Als u vragen heeft over deze bijeenkomst kunt u contact opnemen met het COVID-19 programmateam, deelprogramma besmetting en verspreiding: Suzanne Verver, Zorah Ypma, Justine van Burgsteden of Manja Leenaars via covid19@zonmw.nl. Vermeld in de onderwerpregel ‘matchmaking besmetting en verspreiding gedragsinterventiestudies’, en in de e-mail uw naam, telefoonnummer en wanneer u bereikbaar bent of 070- 515 03 13.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website