Onze samenleving kent veel kwetsbare groepen en personen. Hier iets aan doen, is een van de belangrijkste opgaven van artsen Maatschappij en Gezondheid. Tijdens dit congres vinden zij voorbeelden en inspiratie om hun doelgroep zo goed mogelijk te ondersteunen.

Achtergrond

Artsen Maatschappij en Gezondheid beschermen en bevorderen de gezondheid van kwetsbare mensen en kwetsbare groepen. Het kan gaan om kinderen, ouderen, migranten, vluchtelingen, dak- en thuislozen, seksuele minderheden, mensen die in armoede leven, gedetineerden. En mensen die getroffen zijn door wachtlijsten in de zorg, milieuvervuiling, slechte woningen, slechte toegang tot de zorg, huiselijk geweld, de lijst lijkt eindeloos.

Artsen Maatschappij en Gezondheid verdiepen zich in deze mensen en hun problemen. Met adviesgesprekken, voorlichting en door middel van onderzoek, observatie en analyse van schadelijke maatschappelijke ontwikkelingen. Ze bedenken individuele en collectieve maatregelen voor de bevordering van de gezondheid en het welzijn van kwetsbare mensen. Ze proberen hun veerkracht te ondersteunen en te stimuleren. Ze zoeken verbinding met de sociale en welzijnssector, werkgevers, scholen, gemeenten en de rijksoverheid om samen naar oplossingen te zoeken.

Programma

Tijdens dit congres wordt er vanuit verschillende perspectieven naar het werkveld van artsen Maatschappij en Gezondheid gekeken. Inspirerende sprekers delen hun visie tijdens het ochtendprogramma. In de middag zijn er verschillende sessies waaruit een keuze kan worden gemaakt. Zo is er een workshops over Psychosociale ondersteuning aan ongedocumenteerden en nieuwkomers en een sessie over het Meldpunt Bijzondere Zorg Gelderland-Zuid.

Doelgroep

Het congres is bedoeld voor voor alle artsen Maatschappij en Gezondheid en profielartsen voor de zorg voor de kwetsbaren onder ons.

Kosten

  • Lid KAMG € 300,00
  • Niet-lid KAMG € 325,00
  • AIOS € 160,- (AIOS NSPOH krijgen een code om zich in te schrijven)

Meer informatie en inschrijving

Kijk op de website van KAMG voor meer informatie en het inschrijfformulier.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website