Neem deel aan de Interdepartementale Wetenschapsmiddag op woensdag 13 oktober en krijg inzicht in hoe kennis voor beleid georganiseerd wordt en welke rol de kennisagenda hierin kan spelen.

Rijksbrede Kennisagenda Online Samenleving

De coronapandemie heeft een enorme impuls gegeven aan de reeds bestaande trend van digitalisering. De wijze waarop we wonen, werken, leren en samenleven wordt hiermee op allerlei manieren beïnvloed. ZonMw heeft met NWO en tien ministeries het initiatief genomen om te komen tot een rijksbrede kennisagenda online samenleving.

In de Rijksbrede Kennisagenda Online Samenleving zijn vragen opgenomen waarop nog onvoldoende antwoorden op zijn. De kennisvragen zijn tot stand gekomen in diverse kennisateliers met beleidsmakers, wetenschappers en onderzoekers van planbureaus. Tijdens de Interdepartementale Wetenschapsdag 2021 wordt de kennisagenda gepresenteerd. Er zijn diverse sprekers. Zo gaat Laurens Hessels (Rathenau Instituut) in op de vraag hoe kennis voor beleid te organiseren is en welke rol de kennisagenda hierin kan spelen. Tanja van der Lippe (UU) vertelt over domein-overstijgende thema's en kennisvragen die voor ons liggen.

Alle deelnemers worden uitgenodigd om mee te denken hoe de kennisagenda verder kan worden gebracht op de doorsnijdende thema's. Een panel, bestaande uit o.a. drs. Mark Roscam Abbing (DGSC-19), drs. Heidi Boussen (SZW) en prof.dr. Jeroen Geurts (ZonMw) sluiten de dag af.

Aanmelden

Meld u direct aan voor de wetenschapsmiddag

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website