Op donderdag 30 juni vindt het volgende Innovatiecafé plaats! Ditmaal met het thema: passende zorg. Passende zorg is een begrip dat de afgelopen jaren in de (digitale) gangen en overleggen van beleidsafdelingen van de NZa, het Zorginstituut Nederland en het Ministerie van VWS werd gehoord. Er volgde een actieplan: ‘Samenwerken aan passende zorg, de toekomst is nu’. Hierin werden randvoorwaarden geschetst om te komen tot een actieplan voor het behoud van goede en toegankelijke gezondheidszorg in Nederland. Hoe kun je als zorginnovator aan de voorwaarden van passende zorg voldoen? Hoe ziet een goed businessplan eruit?

Kijk voor meer informatie en aanmelden op de website Zorgvoorinnoveren.nl

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website