Online informatiebijeenkomst over de nieuwe subsidierondes Academische Werkplaatsen en Fellowships Hulpmiddelenzorg thuis.

Programma Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg thuis

Met het programma Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg thuis willen we ervoor zorgen dat de hulpmiddelengebruiker de best passende zorg in de thuissituatie krijgt. Daarvoor is onafhankelijke kennis over de doelmatigheid van deze zorg nodig. ZonMw wil deze kennis over het thema hulpmiddelenzorg in de thuissituatie onder andere vergroten via 1. Academische Werkplaatsen en 2. Fellowships.

Academische werkplaatsen Hulpmiddelenzorg thuis

De subsidieronde ‘Academische Werkplaatsen Hulpmiddelenzorg thuis’ heeft tot doel het bevorderen van een stevige kennis- en onderzoeksinfrastructuur van hulpmiddelenzorg in de thuissituatie. In deze werkplaats moeten verschillende partijen gaan samenwerken om maatschappelijk relevante onderzoeksvragen in de praktijk van hulpmiddelenzorg in de thuissituatie te prioriteren, te onderzoeken en de daarbij ontwikkelde kennis te implementeren in de praktijk. De werkplaats gaat zorgen voor een betere samenwerking tussen praktijk, onderzoek, onderwijs en beleid.
 
Voor wie?
Alle partijen die betrokken zijn bij hulpmiddelenzorg in de thuissituatie en thema’s, zoals medische technologie, zorgtechnologie en langdurige zorg: onderzoekers en docenten (HBO-lectoraten en WO-faculteiten en MBO verpleegkunde en verzorgende), zorgverleners (b.v. werkzaam in de thuiszorg, verpleeghuiszorg, revalidatiecentra en fysiotherapiepraktijken en umc’s), hulpmiddelengebruikers, leveranciers, fabrikanten en andere geïnteresseerden.

Fellowships Hulpmiddelenzorg thuis

Wij bieden middels de subsidieronde ‘Fellowships Hulpmiddelenzorg thuis’ zeer getalenteerde kandidaten de mogelijkheid om met deze persoonsgebonden stimuleringssubsidie de uitwisseling van vragen uit de praktijk en het toepassen van academische kennis in de thuispraktijk te versterken. Hierbij krijgen zij natuurlijk toegang tot de expertise, het netwerk, relevante academische werkplaatsen en instellingen van het hulpmiddelenzorg-veld en zullen deelnemen aan onderwijs. Een fellow zal ambassadeur zijn binnen het veld van hulpmiddelenzorg in de thuissituatie, bijdragen aan netwerkvorming en bijdragen aan het versterken van de kennis- en onderzoeksinfrastructuur binnen dit werk- en onderzoeksveld, met als doel om  aan het einde van het programma een echte expert in dit veld te zijn.
 
Voor wie?
Kandidaten die in aanmerking komen zijn gepromoveerde verpleegkundigen, paramedici (b.v. fysiotherapeut of ergotherapeut) en bewegings-/ gezondheidswetenschappers, die praktijk, onderwijs en wetenschappelijk onderzoek willen combineren.

Meld u vandaag nog aan!

Bent u enthousiast over de Academische werkplaatsen en de Fellowships hulpmiddelenzorg thuis?
Dan verwelkomen wij u graag op:

Datum: 8  juni  2021
Tijd:10.00 uur - 11.30 uur
Locatie:Online. U krijgt na inschrijving kort van tevoren een link per e-mail toegestuurd.

Schrijf u in via het aanmeldingsformulier op onze website.

Meer informatie

Wilt u meer lezen over Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg thuis?
Bekijk de themapagina

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website