Weergave van het sociaal domein

Een wijk-GGD’er blijkt in de praktijk een uitstekende verbindingsofficier. Wilt u een wijk-GGD'er of wijkfunctionaris aanstellen in uw gemeente? Kom dan op 18 april naar de informatiebijeenkomst in Utrecht en vraag vóór 6 juni 2019, 14.00 uur subsidie aan.

Een wijk-GGD’er – of wijkfunctionaris – werkt op het snijvlak van veiligheid en zorg en verbindt deze domeinen, zodat maatwerk mogelijk wordt. Hij of zij kent de huisarts, heeft contact met de supermarkteigenaar en legt lijntjes met politie en woningbouwcorporatie. In een vroeg stadium bepaalt de wijk-GGD’er samen met (zorg)ketenpartners welke aanpak en zorg iemand nodig heeft.

Subsidie en begeleiding

Gemeenten hebben binnenkort opnieuw de mogelijkheid om met hun samenwerkingspartners subsidie en ondersteuning aan te vragen voor de implementatie en borging van een wijk-GGD’er of wijkfunctionaris. Naar verwachting gaat de subsidieoproep 2 april 2019 online (deadline 6 juni 2019, 14.00 uur). De wijkfunctionaris hoeft niet per sé in dienst te zijn van een GGD. Het gaat om het concept van de wijk-GGD’er zoals deze in 13 andere gemeenten reeds succesvol is uitgerold. U wordt hierbij ondersteund door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). De ondersteuning van het CCV richt zich onder meer op het creëren van bestuurlijke betrokkenheid, het maken van werkafspraken met relevante ketenpartners en de daadwerkelijke installatie van de wijk-GGD’er of wijkfunctionaris.

Informatiebijeenkomst

Op 18 april 2019 vindt van 10.00 tot 13.00 uur een informatiebijeenkomst plaats over de subsidie en begeleiding bij het CCV in Utrecht. U kunt zich hiervoor aanmelden via het online aanmeldformulier.

Heeft u vragen of wilt u eerst meer weten? Mail Gisèle Bool van het CCV (gisele.bool@hetccv.nl). Dan neemt zij contact met u op.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website