STIP (Stimuleren Toepassing In de Praktijk) Ronde Proeftuinen Therapietrouw richt zich op het bevorderen van therapietrouw. De inzet van deze ronde is om de toepassing van laagdrempelige interventies gericht op therapietrouw te stimuleren; dicht op de klinische praktijk, bij ambulante thuiswonende patiënten.

Voor wie is de bijeenkomst

De informatiebijeenkomst is bedoeld voor potentiële aanvragers, zoals apothekers, huisartsen, verpleegkundigen of (thuis)zorgorganisaties, die laagdrempelige therapietrouwinterventies in de praktijk op lokaal niveau willen implementeren en meten in een proeftuinsetting. Tijdens de bijeenkomst zal onder andere het proces rondom de subsidieronde worden toegelicht en kunt u vragen stellen met betrekking tot de subsidieoproep. De inzet is de potentiële projectleiders te informeren en voor te bereiden op het indienen van het projectidee.

Programma

Het programma ziet er als volgt uit:
16.30 - 17.00 uur:     inloop en ontvangst (met broodjes)
17.00 - 18.00 uur:     presentaties over proces, doelstelling en inhoud van de ronde,
                                                    voorwaarden aan proeftuinen en projectgroep en uitwisseling van
                                                    projectideeën voor de proeftuinen
18.00 - 18.45 uur:     netwerk workshop*
18.45 - 19.00 uur      netwerkborrel
* Potentiële aanvragers kunnen in kleine groepen over hun plannen sparren met experts en andere geïnteresseerden.

Aanmelden

Aanmelden voor de bijeenkomst kan tot uiterlijk 26 augustus 2021 via het aanmeldformulier. U wordt gevraagd aan te geven welke interventie/interventies u van plan bent toe te passen in de beoogde proeftuin.

Ondersteuning door het Make-It consortium

Het Make-It consortium geeft de proeftuinen de juiste begeleiding en ondersteuning om de implementatie van succesvolle interventies en de daarvoor noodzakelijke gedragsverandering, te realiseren en langdurig vol te houden. Een belangrijke eis om voor subsidie in aanmerking te komen, is dat er vanuit de proeftuinen commitment is aan de activiteiten van het Make-It consortium.
Voordat u het projectidee gaat schrijven, stemt u de te kiezen interventie(s) af met het Make-It consortium.

 

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website