Het is uitsluitend nog mogelijk om u voor de wachtlijst aan te melden.

Eind mei zal een nieuwe subsidieronde van start gaan binnen het GGG-programma. In de Onderzoek met Bestaande Data Ronde verwelkomen wij projectideeën waarin real world data (RWD) uit registers worden gebruikt om vraagstukken uit de zorgpraktijk met betrekking tot geneesmiddelengebruik te beantwoorden.

Het gebruik van klinische data die over langere periodes verzameld zijn, en die ook direct aansluiten op de dagelijkse praktijk, biedt de mogelijkheid om vraagstukken te beantwoorden die in meer traditionele geneesmiddelenonderzoeken zoals randomised controlled trials niet kunnen worden beantwoord. Het gebruik van RWD uit registers is bijvoorbeeld uitermate geschikt om de effectiviteit en efficiëntie van geneesmiddelen te bepalen in de omgeving waarin het middel wordt gebruikt.
Daarnaast is het uitvoeren van registergebaseerd onderzoek sneller en rendabeler omdat de benodigde data al beschikbaar zijn. Dit geldt ook voor prospectief onderzoek met registers, omdat het register gebruikt kan worden om de juiste participanten te identificeren en hun baseline data al verzameld zijn. Om resultaten met een hoge bewijslast te verkrijgen, is het cruciaal dat registers data van goede kwaliteit verzamelen, de dataset compleet is en dat de data FAIR (findable, accessible, interoperable, reusable) zijn.
Daarom zal in deze subsidieronde naast het beantwoorden van relevante klinische vraagstukken ook aandacht zijn voor de groei en verbetering van registers.

Op 18 april 2023 organiseert ZonMw een informatiemiddag in Utrecht waar geïnteresseerden meer te weten kunnen komen over deze nieuwe ronde in ons programma.
De aanmelding hiervoor staat open. Aanmelden kan tot 3 april, 16.00 uur

                                                                     
 

Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met het team van deze ronde: Sabine van Dijk (programmamanager) en Emily van der Lugt (programmasecretaris) via geneesmiddelen@zonmw.nl of 070 - 349 54 64.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website