AAL, ZonMw en U CREATE slaan de handen ineen om samen met partners en deskundigen te exploreren welke mogelijkheden er op korte termijn zijn voor een spoediger implementatie van innovaties.

Binnen AAL- en ZonMw-programma’s worden tientallen innovaties ontwikkeld die bijdragen aan het langer zelfstandig thuis wonen voor ouderen en mensen met een chronische ziekte of handicap. Hoewel er tijdens het gehele proces aandacht is voor implementatie van de innovatie en nieuwe kennis, blijkt de gang naar de daadwerkelijk markt vaak ingewikkeld. Deze derde sessie gaat over het vinden en behouden van de juiste samenwerkingspartners om je product in de markt te zetten en te houden.

De Rijksdienst voor Ondernemerschap benoemde in een rapport uit 2017 verschillende oorzaken die ten grondslag liggen aan het gebrek aan opschaling van producten en diensten voor zelfmanagement. Deze betreffen onder andere een gebrek aan samenwerking tussen de benodigde partijen en onvoldoende incentives door het ontbreken van een breed economisch model waarin zelfmanagement staat.

Hoe kunnen ondernemers meer samenwerken met onderzoekers, zorgverleners, inwoners, financiers en beleidsmakers, en andersom? Wat is een interessant businessmodel voor jouw innovatie? En hoe verder na de “launching customer”? Samen met adviseurs van bedrijven en onderzoekers gaan we in op deze kwesties

Programma

    15.00: Welkom door U CREATE
    15.10: Ervaringen van ZonMw en AAL met vermarkten innovaties  – Wat is een succesverhaal?
    15.20: Beschikbare hulp en kennis bij ZonMw en AAL in vogelvlucht
    15.30: Werkwijze Uzelf
    15.45: DNA van een succesvolle vermarkting
    16.00: Pauze
    16.15: Reflectie
    16.30: Paneldiscussie aan de hand van cases uit AAL / ZonMw-projecten & van andere deelnemers
    17.15: Afsluiting en borrel
    18.00: Slot

Aanmelden

U bent als partner van de organiserende partijen van harte uitgenodigd om een of meer van deze bijeenkomsten bij te wonen, houdt er wel rekening mee dat het verplicht is om u aan te melden. Meld je hier aan.

Wij stellen het op prijs wanneer u zelf ook een inhoudelijke bijdrage levert aan iedere sessie door het delen van uw ervaringen, vragen en oplossingen. Mede aan de hand van uw inbreng richten wij de sessie in.

Heeft u vragen? Voor praktische zaken kunt u contact opnemen met Isa Vriese (isa.vriese@ucreate.nl). Voor inhoudelijke zaken met Geja Langerveld van AAL (langerveld@zonmw.nl) en Karin Alfenaar van U CREATE (karin.alfenaar@ucreate.nl).

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website