AAL, ZonMw en U CREATE slaan de handen ineen om samen met partners en deskundigen te verkennen welke mogelijkheden er op korte termijn zijn voor een snellere implementatie van innovaties.

In de eerste van drie sessies kijken we naar innovatief onderbouwen. Want bij ieder innovatieproject is het van belang om te onderbouwen dat de oplossing niet alleen effectief is (doet het wat het belooft te doen), maar ook efficiënt (brengt het wat extra’s of kost het minder geld of tijd?) en empathisch (wat draagt de oplossing bij aan de kwaliteit van leven van ouderen en hun verzorgers?). Kortom: hoe bewijzen we de werking van de oplossing en hoe onderbouwen de meerwaarde voor individuen en de betrokken organisaties?

Implementatie van innovaties

Een van de redenen voor de achterblijvende implementatie van innovaties – vooral in de zorg – is dat de traditionele methoden, zoals randomised clinical trials (rct’s), om de effectiviteit van deze technologieën te testen niet toereikend zijn. Technologie ontwikkelt zich snel, waardoor deze alweer achterhaald is zodra het – vaak meerjarige – validatieproces is afgerond. Traditionele methoden vragen bovendien om inspanningen van een representatieve onderzoekspopulatie, die lastig is te vinden. En tot slot zijn er aanzienlijke kosten mee gemoeid. Het onderbouwen van de meerwaarde voor individuen en betrokken organisaties is een proces, waarin verschillende stakeholders op diverse momenten geraadpleegd worden. Voor veel onderzoekers en andere innovatoren is dit een complex proces, waarvoor het juiste instrumentarium hen (nog) ontbreekt.

Samen drempels voor innovaties verlagen

Verschillende partijen zoeken naar een manier om deze drempels voor innovaties te verlagen. Zo organiseerde ZonMw in 2015 een conferentie over alternatieven voor rct’s en verscheen een rapportage over hetzelfde onderwerp, gebaseerd op een kennissynthese uit 2013. Ook het programma Growing Games en de applied gaming sector vroegen aandacht voor de nieuwe vormen van onderzoek, die beter passen bij de ontwikkeling van games en andere m- en e-health innovaties. Het is niet mogelijk om een ‘kookboek’ te schrijven met universele recepten om te komen tot het meest passende onderzoeksdesign. Elk project heeft zijn eigen vraagstelling(en) en randvoorwaarden. Zaak is dat onderzoekers de vraagstelling(en) scherp formuleren en hun designkeuze onderbouwen. Beide voornoemde publicaties geven daar aanknopingspunten voor.

Wat is de stand van zaken nu? En wat kunnen ontwikkelaars leren uit de designwereld? Op dinsdag 26 februari wisselen we uit over de laatste ontwikkelingen en recente ervaringen. Doet u mee? En heeft u zelf vragen of ervaringen op dit gebied die u wilt delen?

Programma

    15.00: Welkom door U CREATE
    15.10: Ervaringen van ZonMw en AAL met het valideren van innovaties
    15.20: Innovatieve methoden in vogelvlucht
    15.30: Co-Design & Participatief ontwerpen
    15.45: Innovatiemethode van IJsfontein
    16.00: Pauze
    16.15: Reflectie
    16.30: Paneldiscussie aan de hand van cases uit AAL / ZonMw-projecten & van andere deelnemers
    17.15: Afsluiting en borrel
    18.00: Slot

Aanmelden

U bent als partner van de organiserende partijen van harte uitgenodigd om een of meer van deze bijeenkomsten bij te wonen, houdt er wel rekening mee dat het verplicht is om u aan te melden. Meld je hier aan.

Wij stellen het op prijs wanneer u zelf ook een inhoudelijke bijdrage levert aan iedere sessie door het delen van uw ervaringen, vragen en oplossingen. Mede aan de hand van uw inbreng richten wij de sessie in.

Heeft u vragen? Voor praktische zaken kunt u contact opnemen met Isa Vriese (isa.vriese@ucreate.nl). Voor inhoudelijke zaken met Geja Langerveld van AAL (langerveld@zonmw.nl) en Karin Alfenaar van U CREATE (karin.alfenaar@ucreate.nl).

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website