Werkt u bij een gemeente of kennis- en praktijkpartner en heeft u interesse in de subsidieoproep Gemeenten Samen Gezond? Tijdens deze digitale informatie- en matchmakingbijeenkomst hoort u alles over de oproep en krijgt u de gelegenheid om te netwerken.

 

 

 

12:00 - 13:00 Plenair deel (WebinarGeek)

13:00 - 15:00 Matchmaking in 2 rondes (Zoom)

  • In kleine subgroepen: kennismaken en inspiratie opdoen met andere geïnteresseerden
  • Elke deelnemer doet een korte pitch over zijn/haar idee, expertise en vraag of verzoek.
  • Per ronde 45 minuten, afsluiting plenair waarbij we ingaan op vragen.

Aanmelden

Meld u aan via WebinarGeek. Aanmelden voor onze digitale informatie- en matchmakingbijeenkomst kan tot maandag 28 september. Na aanmelding ontvangt u een bevestigingsmail met een link om het webinar op 2 oktober te bekijken.

Aandacht voor wijkgerichte aanpak stoppen met roken

Binnen de oproep Gemeenten Samen Gezond is apart budget gereserveerd voor het versterken van de lokale infrastructuur rond stoppen met roken op buurt- of wijkniveau. Deze aanvullende opdracht vanuit het Preventieprogramma 2019 -2022 komt voort uit het Nationaal Preventieakkoord en draagt bij aan de ambitie om in 2040 een rookvrije generatie te realiseren. Met deze impuls worden gemeenten en ggd-en ondersteund bij het vergroten van het aantal succesvolle stoppogingen.

Over de subsidieoproep

Met de subsidieoproep Gemeenten Samen Gezond stimuleren we de voortgang van gezondheidsbevordering in de gemeentelijke praktijk. Het gaat om implementatietrajecten die veelbelovende aanpakken versterken en verrijken op basis van recent ontwikkelde kennis. Recent hebben we in een publicatie de voorlopige resultaten gebundeld van de 35 projecten Gezonde wijk en leefomgeving. Deze (kennis)opbrengsten dienen als input en ter inspiratie voor de nu opengestelde subsidieoproep. Bekijk de publicatie om te zien hoe u gebruik kunt maken van de opbrengsten en waar u op kunt aansluiten.

Meer informatie

 

 

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website