Ben je als professional of vrijwilliger lokaal actief op het gebied van zingeving of wil je actief worden? Dan ben je deze dag in goed gezelschap. Lokaal zijn er vaak veel verschillende mensen en organisaties die ondersteunen bij levensvragen en zingevingsvraagstukken.

Hoe vind je elkaar op lokaal niveau rondom zingeving? Hoe kun je vanuit een gedeeld doel de samenwerking versterken. Hoe benut je elkaars aanbod en wat heb je aan elkaar? Je krijgt inzicht in de laatste onderzoeken voor vraagstukken en behoeften rondom zingeving en de mogelijke inzet van vrijwilligers. Ook hoor je hoe anderen dit in de praktijk doen. Vrijwilligers en professionals worden van harte uitgenodigd om deel te nemen! 

Voor wie?

  • Wmo-consulenten
  • Sociaal werker
  • Projectleider Centra voor Levensvragen
  • Vrijwilligerscoördinator van lokale initiatieven rond levensvragen en ouderen
  • Geestelijk verzorger (in thuissituatie)
  • Netwerkcoördinator palliatieve zorg
  • Participatiemakelaar
  • Buurtwerker

Deze bijeenkomst wordt verplaatst naar het najaar. 

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website