Werkplaats Sociaal Domein Zuyd (WSD Zuyd) van Zuyd Hogeschool en de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN) organiseren op donderdag 15 april 2021 (15.00 - 16.30 uur) de digitale Expertmeeting 'Opbouwwerk in tijden van Covid-19'.

Werkplaats Sociaal Domein Zuyd (WSD Zuyd) van Zuyd Hogeschool en de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN) organiseren op donderdag 15 april 2021 (15.00 - 16.30 uur) de digitale Expertmeeting 'Opbouwwerk in tijden van Covid-19'.

In deze expertmeeting zullen twee onderzoeken naar de pandemie in relatie tot opbouwwerk en burgerinitiatieven worden gepresenteerd. Tevens gaan we in gesprek met experts vanuit beleid, onderwijs en welzijn. Samen willen we reflecteren op de impact van Covid-19 op de samenleving en nadenken over de vraag hoe we de vertaalslag kunnen maken naar concrete actiepunten.

  • Wat kunnen de diverse stakeholders doen om vraagstukken rondom samenlevingsopbouw en kwetsbaarheid, ook in tijden van fysieke afstand, op te pakken?
  • Welke randvoorwaarden moeten daarvoor worden gecreëerd?
  • Welke algemene lessen zijn hieruit te trekken voor de impact van crisissituaties op ‘community resilience’?

Voor wie?

De expertmeeting is bedoeld voor professionals uit het sociale domein, docenten en onderzoekers Social Work en andere geïnteresseerden.

Door wie?

Deze expertmeeting is een initiatief van de  Werkplaats Sociaal Domein Zuyd (WSD Zuyd) van Zuyd Hogeschool en Hogeschool Arnhem en Nijmegen.

Bent u geïnteresseerd?

Aanmelden kan via deze link. Vol is vol.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website