Op 30 maart 2021 vindt het 4e jaarlijkse EURECO Forum plaats. ZonMw is mede-organisator. Dit jaar staat het Forum in het teken van digitalisering en de gevolgen van de COVID-19 pandemie voor het gebruik van technologie in de gehandicaptensector.

Tijdens het EURECO-Forum worden actuele ontwikkelingen besproken die relevant zijn voor Europese onderzoeksactiviteiten rondom het leven met een beperking, het realiseren van een inclusieve samenleving en de dienstverlening in de gehandicaptensector. De bijeenkomst van 30 maart is relevant voor academici, zorgverleners en overheden. Door hen samen te brengen werken we gezamenlijk toe naar een inclusieve samenleving waarin iedereen, ongeacht ziekte of beperking, mee kan doen.

Tijdens de bijeenkomst worden onder andere deze vragen behandeld:

  • Wat wordt bedoeld met digitale transformatieprocessen, in de samenleving en in de gehandicaptensector?
  • Heeft de COVID-19 pandemie een momentum gecreëerd voor meer digitalisering?
  • Wat wordt bedoeld met de "digitale kloof" in de context van mensen met een beperking? En waarom kan de COVID 19-pandemie leiden tot het verbreden of dichten van die kloof?
  • Waarom is er behoefte aan een herziene onderzoeksagenda over de digitale transformatie van de leefwereld van mensen met een beperking en van ondersteunende diensten?

Meer informatie en aanmelden

Het EURECO-Forum vindt plaats op 30 maart van 10:00 uur tot 17:00 uur.  De voertaal is Engels. Vanwege de coronamaatregelen is de bijeenkomst online te volgen. De volledige agenda van de bijeenkomst is te bekijken op de website van samenwerkingspartner EASPD.

Aanmelden

Over EURECO

EURECO is een internationaal samenwerkingsverband van academische onderzoekersinstellingen en dienstverleners die werken aan een inclusieve gemeenschap waarin iedereen ongeacht beperking mee kan doen. Het VN-verdrag Handicap vormt hiervoor het uitgangspunt. EURECO is ontstaan uit een gezamenlijk initiatief van de European Association of Services Providers for Persons with Disabilities (EASPD) en het Centre for Planning and Evaluation of Social Services (ZPE) van de Universiteit van Siegen (Duitsland). Inmiddels zijn ook ZonMw en de International Association for the Scientific Study of Intellectual and Developmental Disabilities (IASSIDD) lid geworden. Het doel van EURECO is om de Europese samenwerking tussen theorie en praktijk in de gehandicaptenzorgsector te bevorderen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website