Nieuwe generaties ouderen en professionals creëren onderling en samen nieuwe vormen van zorg. Ouderen staan volop in de samenleving en willen hun leven op eigen wijze voortzetten, ook als gezondheid en functioneren achteruit gaan. Vanuit positieve gezondheid ligt het accent op wat ouderen nog wél kunnen, zelf en samen met anderen – van diverse generaties en achtergronden – en het maakt niet uit waar de oudere woont.

Als er steun en zorg van anderen nodig wordt, willen ouderen dat richten op persoonlijk welbevinden, passend bij hun eigen ervaring en beleving. Allerlei ontwikkelingen sluiten daarop aan, zoals burgerinitiatieven, intergenerationele stadsdorpen, belevingsgerichte zorg, nieuwe woonconcepten en technologie.

ZonMw is er bij, bij het congres Een nieuwe generatie ouderen(zorg) op 27 november in Nieuwegein. Zien we u daar? Bijvoorbeeld bij:

  • De Inspiratiesessie: Lokale netwerken in actie: het ontwikkelen van een samenhangend aanbod van zorg en ondersteuning voor thuiswonende ouderen

Deze sessie staat in het teken van actie in de praktijk. Actie voor thuiswonende ouderen om hen in staat te stellen zo lang en zo goed mogelijk thuis te kunnen laten wonen. Actie om het zorg- en ondersteuningsaanbod zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de wensen en behoeften van ouderen. En actie om de samenwerkende professionals te ondersteunen bij de ontwikkeling van samenhangende ondersteuning en zorg voor de oudere in de wijk.
Met voorbeelden gaan we in op verschillende vormen van netwerken, bespreken we de vraag hoe de lokale netwerken ondersteund worden in de verdere ontwikkeling en besteden we aandacht aan het leren in de praktijk. Hoe krijg je inzichten binnen een netwerk op tafel en hoe kunnen de professionals er zelf achter komen wat werkt en wat niet? Hoe kun je leren en veranderen in de praktijk en tegelijk ook kennis ontwikkelen? Om antwoord te krijgen op deze vragen gaan praktijk én actie-onderzoek in deze sessie hand in hand. Voorzitter:  Marie-Antoinette Bäckes, zelfstandig (bestuurs-)adviseur, toezichthouder en coördinator, Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg, lid, ZonMw-programmacommissie Langdurige Zorg en Ondersteuning   

  • De Inspiratiesessie: Zingeving, kunst en cultuur: het ontwikkelperspectief

Deze sessie staat in het teken van het thema zingeving. Een thema dat steeds meer gaat spelen in de zorg. In deze sessie gaan we verder in op het begrip zingeving en de behoeften van ouderen in relatie tot dit onderwerp en de vraag welke vraagstukken er zijn rondom onderzoek en zingeving. Daarnaast komt de verbinding met kunst en cultuur aan de orde. In een paneldiscussie met vertegenwoordiging vanuit de praktijk, onderzoek, beleid én ouderen diepen we het thema zingeving in de zorg verder uit. Daarnaast kijken we vooruit naar verdere ontwikkelperspectieven rondom zingeving. Voorzitter: Martine Busch, mede-oprichter en directeur, Van Praag Instituut.
Sprekers: Maurice van der Put, voorzitter werkveldraad geestelijke verzorging in de eerstelijn, VGVZ Joyce Vlaming, projectleider Kunst & Cultuur, Axioncontinu

  • De Inspiratiesessie: Beter oud met technologie!

De maatschappij digitaliseert in rap tempo – en veel senioren digitaliseren mee. Ze maken volop gebruik van online diensten die het leven gemakkelijker maken, navigeren moeiteloos met hun smartphone, zoeken informatie of lezen de krant op hun tablet en onderhouden sociale contacten. Maar niet alle  ouderen kunnen de bestaande diensten gebruiken, zo’n 32% van de vijfenzeventigplussers heeft nog nooit internet gebruikt. Bovendien voorziet het aanbod lang niet in alle wensen en behoeften die naar voren komen bij het ouder worden. In het internationale programma Active & Assisted Living (AAL) zijn tal van Nederlandse partijen al jaren bezig om hieraan – samen met ouderen en andere potentiële gebruikers – wél tegemoet te komen. Dit leidt tot interessante oplossingen en nieuwe ideeën, waarvan enkele tijdens deze sessie aan bod komen. Voorzitter: Geja Langerveld, programmamanager, AAL.

  • De Rondetafel Memorabel: dementie in onderzoek

Een terugblik op acht jaar dementieonderzoek. Wat heeft het ons gebracht en waar liggen de uitdagingen? Door: Gerdie van Asseldonk en Marlies van den Oever, ZonMw

Heeft u zich nog niet aangemeld? Het kan nog. Ga dan naar de website van Een nieuwe generatie ouderen(zorg).

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website