Op de Dag van Zorg en Veiligheid maak je kennis met nieuwe manieren van samenwerken van zorg, welzijn, veiligheid en straf. Centraal staat de kwetsbare burger waarvan de persoonlijke situatie zo complex is, dat één partij alleen het niet kan oplossen. In een inspirerend en praktijkgericht aanbod van workshops delen collega-professionals en deskundigen hun ervaringen, kennis en succesvolle werkwijzen.

De dag staat in het teken van inspireren, informeren, agenderen en verbinden. Vanuit het programma Geweld Hoort Nergens Thuis is er een speciaal programmaonderdeel over de 'Route 2021'. Betrokkenen bij het programma Geweld Hoort Nergens Thuis kunnen zich hiervoor aanmelden op het inschrijfformulier.

De Dag van Zorg en Veiligheid is voor iedereen die:

 • als regionale of lokale projectleider, manager of strategisch adviseur, duizendpoot en verbinder te maken heeft met regionale (samenwerkings-) vraagstukken zoals de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld. Of met personen met verward gedrag, waarbij een persoonsgerichte aanpak en zowel zorg als veiligheid een rol spelen;
 • betrokken is bij het programma Geweld hoort nergens thuis;
 • meer wil weten over de mogelijkheden om zorg, welzijn, onderwijs, veiligheid en straf te combineren;
 • goede voorbeelden zoekt voor zijn gemeente of organisatie en ervaringen wil delen;
 • het netwerk wil verbreden met partners binnen de domeinen zorg, welzijn, onderwijs, veiligheid en straf;
 • wil weten hoe regio’s bestuurlijke tafels inrichten en doorzettingsmacht organiseren.

Thema's

Welke thema’s komen tijdens deze dag zeker aan de orde?

 • Hoe kunnen zorg en veiligheid elkaar versterken en wat levert dit op?
 • Deelsessies van het programma Geweld hoort nergens thuis, zoals de regionale route naar 2021
 • Regionale samenwerking; hoe doe je dat? Wat zijn succesfactoren?
 • Wat kunt u leren van elkaar als het gaat om de aanpak van problematiek van kwetsbare personen waaronder personen met verward gedrag?
 • Diverse opgaven waaraan Rijk en gemeenten gezamenlijk werken, zoals het voorkomen van recidive na detentie, en de aanpak van mensenhandel.
 • Wat kunnen we leren vanuit het perspectief van gemeenten en het perspectief van het Rijk?
 • Hoe gaan we om met gegevensuitwisseling tussen de verschillende domeinen?

Meer informatie

Kijk voor meer informatie, het programma en inschrijven op de website van Dag van Zorg en Veiligheid.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website