Visual Congres Zorgevaluatie 1 juni 2023

Op donderdag 1 juni 2023 organiseren ZonMw, de Federatie Medisch Specialisten en het programma Zorgevaluatie & Gepast Gebruik (ZE&GG) het eerste gezamenlijke congres Zorgevaluatie. Dit congres is het platform om kennis en ervaringen uit te wisselen over alle aspecten van zorgevaluatie: beleid, onderzoek en de toepassing van nieuwe kennis in de praktijk. Het thema samenwerking staat dit jaar centraal.

 

Datum: donderdag 1 juni 2023
Tijd:  9.00 – 17.30 uur
Locatie: Rijtuigenloods Amersfoort

Voor wie: Medisch specialisten, klinisch onderzoekers, wetenschappelijke verenigingen, zorgaanbieders, verpleegkundigen, patiëntenverenigingen, beleidsmedewerkers, implementatiedeskundigen, overheid, zorgverzekeraars, HTA-experts en andere geïnteresseerden.

Programma

Zorgevaluatie is een belangrijk onderdeel van passende zorg en het Integraal Zorgakkoord (IZA) waarin veel partijen samenwerken. Op het congres komen alle onderdelen van zorgevaluatie aan bod: agenderen, evalueren, implementeren en monitoren, maar ook de randvoorwaarden zoals bekostiging. Aan de hand van praktijkvoorbeelden bespreken we succesfactoren, maar ook de uitdagingen en hoe we deze samen kunnen oplossen.

Bekijk het programma

Aanmelden

Deelname aan het congres is kosteloos. Via het digitale aanmeldformulier kun je je aanmelden.

Direct aanmelden

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website