Een volwaardiger leven voor mensen met een beperking; een leven met meer zeggenschap en toekomstbestendige, persoonsgerichte zorg. Zorg die flexibel kan inspelen op zorgvragen van mensen met een beperking en hun naasten en waarbij ook technologie een vanzelfsprekend onderdeel is van het zorgaanbod. Dáár werken we aan met een groot aantal zorgorganisaties in Nederland.

Wat is de opbrengst na 3 jaar? En hoe gaan we daar samen vanaf 2022 mee verder? Hoe werken we samen aan de uitvoering van de toekomstagenda ‘zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking’?

Kom het bekijken en beluisteren op maandag 29 november. Dan is het derde congres Volwaardig leven van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Hoe en waar precies? Dat laten we nog weten, maar zet deze datum nu al in je agenda en meld je alvast aan!

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website