Het tweedaagse Nederlands Congres Volksgezondheid (NCVGZ) is een congres waarin onderzoek, praktijk en beleid een centrale plek innemen.

Het is een congres van én voor de betrokkenen bij de volksgezondheid in Nederland, wetenschap, praktijk, beleid en onderwijs en nieuwe geïnteresseerden bijvoorbeeld uit het bedrijfsleven en patiënt-/cliëntorganisaties. Zij zoekt daarbij in haar programmering vooral de verbinding tussen deze groepen, en de verbinding tussen de volksgezondheid en de samenleving in het algemeen. Het congres probeert daarbij ook voor (jonge) professionals in de volksgezondheid een podium en een programma te bieden. Goede presentatiemogelijkheden op basis van ingediende abstracts zijn daarvoor het beste instrument.

Thema van 2017

De rol van professionals in de publieke gezondheid, sociaal domein en zorg verandert zichtbaar. De opkomst van multimorbiditeit en multiproblematiek, weerbarstige gezondheidsachterstanden, nieuwe technologie en kennis alsmede de hoge zorgkosten maken dat professionals zich bezinnen en nieuwe wegen in slaan. Overal in het land wordt er geëxperimenteerd met nieuwe manieren van werken en het opdoen van nieuwe expertise.

Het Nederlands Congres Volksgezondheid wil in 2017 graag het platform zijn om kennis te delen en uit te wisselen, te inspireren en te verbinden. Het public health perspectief kan een belangrijke toegevoegde waarde hebben in die modernisering van de beroepen, omdat preventie en gezondheidsbevordering als belangrijke uitgangspunten voor die nieuwe professionele expertise kunnen worden gezien.

Meest invloedrijke persoon in de publieke gezondheid 2016

Op woensdag 8 februari 2017 is de verkiezing van de Meeste invloedrijke persoon in de publieke gezondheid van 2016 gestart. Vanaf die datum kunt u twee kandidaten nomineren om de volwaardige opvolger te worden van Machteld Huber, initiatiefnemer van Institute for Positive Health.  De uiteindelijke bekendmaking van de winnaar is op woensdag 12 april, tijdens het avondprogramma van het NCVGZ.

Meer informatie

 

 

Naar boven
Direct naar: NavigatieDirect naar: InhoudDirect naar: Onderkant website