Het programma Tijd voor Verbinding organiseert zijn jaarlijkse congres, dat geheel in het teken staat van patiëntveiligheid in de medisch-specialistische zorg.

Programma

Dagvoorzitter Maarten Bouwhuis opent het congres, waarna 3 keynotes volgen over het ophalen van inspirerende voorbeelden vanuit de werkvloer (Ronnie van Diemen), het creëren van psychologische veiligheid (Jop Groeneweg) en het bereiken van grote veranderingen (Daan Noordeloos). In de middag staat een ideeëntheater op het programma, als ook 3 workshoprondes. Kijk voor meer informatie over het programma op de website van Tijd voor Verbinding.

Voor wie?

Het congres is voor alle zorgprofessionals die geïnspireerd willen worden door initiatieven op het gebied van patiëntveiligheid. Ook is het congres interessant voor professionals die betrokken zijn bij één van de thema's van het programma, bijvoorbeeld als ervaringsdeskundige, bestuurder, beleidsmaker of mantelzorger.

Wanneer en waar?

Het congres vindt op 18 november 2021 van 9.30 tot 17.00 uur plaats in de Midden Nederland Hallen in Barneveld. Het congresteam heeft bij de organisatie rekening gehouden met diverse scenario's en draagt er zorg voor dat de RIVM-richtlijnen in acht worden genomen.

Aanmelden

De kosten voor het congres zijn € 50,- per persoon. U kunt zich inschrijven via een online formulier op de website van Tijd voor Verbinding. Hou voor verdere updates de LinkedInpagina van Tijd voor Verbinding of www.programmatvv.nl in de gaten.

Accreditatie

Voor professionals wordt accreditatie aangevraagd bij betrokken wetenschappelijke verenigingen, de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS, van KNMG), het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgenden (van V&VN), Verpleegkundig Specialisten Register (V&VN) en het Kwaliteitsregister van de Nederlandse Associatie Physician Assistents (NAPA).

Tijd voor Verbinding en ZonMw

Het programma Tijd voor Verbinding richt zich op het verder verbeteren van de patiëntveiligheid in de medisch-specialistische zorg. Dat gebeurt door, samen met zorgprofessionals en patiënten, te zoeken naar bestaande en nieuwe manieren om vermijdbare schade en sterfte verder terug te dringen. ZonMw voert het programma Safety II en veiligheidsergonomie uit als onderdeel van Tijd voor Verbinding.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website