Op 15 mei 2019 organiseert het programma Volwaardig Leven het congres 'Samen Sterk voor Volwaardig leven'. Tijdens de eerste editie van dit jaarlijkse congres wordt er samen met mensen die zorg gebruiken, naasten, medewerkers en andere betrokkenen gewerkt aan zorg en ondersteuning die past bij de mensen die dat nodig hebben.

Bent u ook benieuwd welke stappen er zijn gezet met de kwaliteitsagenda gehandicaptenzorg 'Samen Sterk voor kwaliteit'? En hoe minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport hier vervolg aan geeft? Zet dan 15 mei te Bunnik alvast in uw agenda.

Het programma voor het congres is nog niet bekend. Wanneer u uzelf aanmeldt via de congreswebsite, ontvangt u de officiële uitnodiging.

Meer over het programma Volwaardig leven

In Nederland hebben ongeveer 2 miljoen mensen een beperking. Daarvan krijgen rond de 130.000 mensen dagelijks intensieve zorg uit de Wet Langdurige Zorg (Wlz). Zij zijn vaak hun hele leven en op meerdere fronten aangewezen op zorg en ondersteuning van anderen. Deze afhankelijkheid maakt hen kwetsbaar. Om volwaardig te kunnen leven, moeten juist deze mensen en hun naasten kunnen rekenen op zorg en ondersteuning die goed geregeld is.

Daarom heeft het ministerie van VWS op 1 oktober 2018 het programma Volwaardig leven gelanceerd. Met dit programma willen het ministerie de gehandicaptenzorg en complexe zorg meer passend en toekomstbestendig maken, zodat mensen met een beperking en hun omgeving persoonlijke zorg en ondersteuning krijgen van gemotiveerde en deskundige professionals. Meer informatie: www.volwaardig-leven.nl

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website