Op 15 november 2019 organiseert het programmateam van Doen of laten? van het Citrienfonds samen met Skipr het gelijknamige congres Doen of laten? Dit congres vormt tevens de startbijeenkomst van de tweede programmaperiode Doen of laten? (2019-2022).

Belangrijk speerpunt van deze tweede programmaperiode is het vergroten van bewustwording over niet-gepaste zorg. We zijn daarom verheugd dat we onze kennis en krachten kunnen bundelen met een platform zoals Skipr.

Wat kun je verwachten?

’s Ochtends belichten we het programma Doen of laten? en geeft bestuurder Gita Gallé, voorzitter RvB Deventer Ziekenhuis, haar visie op de verantwoordelijkheid van het ziekenhuis in het terug dringen van niet-gepaste zorg. Ab Klink, voorzitter RvB VGZ, laat zien hoe zorg anders kan vanuit het standpunt van de zorgverzekeraar. De uiteindelijke besluiten voor zorg worden genomen door de arts en patiënt. Het ochtendprogramma wordt afgesloten door te tonen hoe het gesprek tussen arts en patiënt kan bijdragen aan deïmplementatie van niet-gepaste zorg

Na de lunch is er ruimte voor deïmplementatie-initiatieven in de praktijk en waar kartrekkers op de werkvloer tegenaan lopen. Opschaling van de succesvolle interventies kent zijn eigen uitdagingen, hoe pak je dat aan? Hierover meer in het tweede deel van de middag.

Sjoerd Repping, de voorzitter Zorgevaluatie en Gepast Gebruik, sluit het programma af met onder andere een paneldiscussie.

Citrienfonds is een initiatief van de NFU en ZonMw 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website