Wat zijn de resultaten uit het Programma Uitkomstgerichte Zorg en hoe worden deze in de praktijk toegepast? Wat gaan we doen om de beweging naar uitkomstgerichte zorg nóg groter te maken? En hoe zorgen we ervoor dat de resultaten een blijvende plek in de praktijk krijgen?

Het landelijke Programma Uitkomstgerichte Zorg heeft als doel om meer inzicht te creëren in uitkomsten van zorg die er voor de patiënt echt toe doen. En om te stimuleren dat zorgprofessionals deze inzichten gebruiken om samen met patiënten te beslissen over de best passende behandeling, of om te leren en verbeteren voor de toekomst. Op deze conferentie hoort u alles over de vele resultaten die het programma al heeft opgeleverd.

Programma

Tijdens de conferentie 'Uitkomstgerichte Zorg, blijvend in beweging' is er speciale aandacht voor de resultaten van het Experiment Uitkomstindicatoren. Daarin werken de Santeonziekenhuizen samen aan een aanpak om uitkomstinformatie toegankelijk en op maat te maken, zodat het beter in te zetten is bij samen beslissen. Het gezamenlijke proces dat patiënt en zorgverlener doorlopen, loopt als een rode draad door het programma van de conferentie. Ook is er in deelsessies aandacht voor onderwerpen als het gebruik van uitkomstinformatie voor leren en verbeteren, het implementeren van generieke PROMs in de zorg, uitkomstgericht organiseren en betalen en omgaan met beperkte gezondheidsvaardigheden. Kijk op de website van het Platform Uitkomsterichte Zorg voor het volledige programma met tijden.

Locatie

De locatie is de Fokker Terminal in Den Haag, maar de conferentie is ook deels online te volgen.

Voor wie?

De conferentie is gericht op betrokkenen bij de medisch-specialistische zorg. Denk aan patiënten(vertegenwoordigers), verpleegkundigen, artsen, ICT-deskundigen, managers en zorgbestuurders, maar ook beroepsverenigingen, zorgverzekeraars en overheden.

Deelname

U kunt zich nu inschrijven voor de conferentie op de website van het Platform Uitkomsterichte Zorg. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

ZonMw en uitkomstgerichte zorg

Inzicht in voor de patiënt relevante uitkomsten is nodig om de best passende zorg te bieden. Maar hoe organiseren we dat uitkomstinformatie bruikbaar wordt om beter samen te beslissen, en om te leren en verbeteren? Welke afspraken maken we vervolgens over de financiering? In verschillende ZonMw-projecten wordt daar onderzoek naar gedaan, zoals het Experiment Uitkomstindicatoren. Deze projecten zijn voor een deel vertegenwoordigd in het plenaire programma en de deelsessies op de conferentie. Hiervoor werken we nauw samen met het landelijke Programma Uitkomstgerichte Zorg. De ontwikkelingen en resultaten vanuit onze projecten vindt u op ons thema uitkomstgerichte zorg.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website