Wat zijn de resultaten van het Programma Uitkomstgerichte Zorg en hoe worden deze in de praktijk toegepast? Wat gaan we doen om de beweging naar uitkomstgerichte zorg nóg groter te maken? En hoe zorgen we ervoor dat we de resultaten implementeren en borgen?

Programma

Tijdens de conferentie 'Uitkomstgerichte Zorg, blijvend in beweging' is er speciale aandacht voor de resultaten van het Santeon Experiment Uitkomstindicatoren. In het experiment wordt uitkomstinformatie toegankelijk gemaakt voor samen beslissen. Het gezamenlijke proces dat patiënt en zorgverlener doorlopen, loopt als een rode draad door het programma van de conferentie.

Locatie

Het gaat vooralsnog om een conferentie op locatie, die ook grotendeels online te volgen is. Het volledige programma met tijden en locatie vindt u binnenkort op de website van het Platform Uitkomsterichte Zorg.

Voor wie?

De conferentie is gericht op betrokkenen bij de medisch-specialistische zorg. Denk aan patiënten(vertegenwoordigers), verpleegkundigen, artsen, ICT-deskundigen, managers en zorgbestuurders, maar ook beroepsverenigingen, zorgverzekeraars en overheden.

Deelname

U kunt zich vanaf september 2022 inschrijven voor de conferentie op de website van het Platform Uitkomsterichte Zorg. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

ZonMw en uitkomstgerichte zorg

Inzicht in voor de patiënt relevante uitkomsten is nodig om de best passende zorg te bieden. Maar hoe organiseren we dat uitkomstinformatie bruikbaar wordt om beter samen te beslissen, en om te leren en verbeteren? Welke afspraken maken we vervolgens over de financiering? In verschillende ZonMw-projecten wordt daar onderzoek naar gedaan. Hiervoor werken we nauw samen met het landelijke Programma Uitkomstgerichte Zorg. De ontwikkelingen en resultaten vanuit onze projecten vindt u op ons thema uitkomstgerichte zorg.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website