COVID-19 heeft invloed op de zorg voor patiënten en de maatregelen kunnen persoonsgerichte zorg belemmeren. Dit evenement creëert een online learning community over geestelijke verzorging, met zorgprofessionals van over de hele wereld. Hoe helpt geestelijke verzorging om er echt voor de patiënt te zijn in deze hectische tijd? Wat is geestelijke verzorging precies, en hoe kunt u het toepassen?

Voor wie?

Studenten verpleegkunde en verloskunde en andere zorgprofessionals van over de hele wereld kunnen zich inschrijven voor dit interactieve evenement.

Wanneer en waar?

Online, van 27 tot en met 29 september 2021.

Programma

Tijdens het evenement komt u meer te weten over de EPICC-competenties. EPPIC staat voor ‘Enhancing Nurses' and Midwives' Competence in Providing Spiritual Care through Innovative Education and Compassionate Care’. De competenties zijn: intra-persoonlijke spiritualiteit, inter-persoonlijke spiritualiteit, geestelijke verzorging: beoordeling en planning, geestelijke verzorging: interventie en evaluatie. Elke dag is er een online interactieve leersessie van 2.5 uur, met hoogleraren van over de hele wereld, interactieve leeractiviteiten, presentaties van studenten en breakout-sessies. Kijk voor meer informatie over het programma op de website van Viaa.

ZonMw: geestelijke verzorging en verpleging en verzorging

Hoe kan aandacht voor zingeving (levensbegeleiding en geestelijke verzorging) in de thuissituatie ingebed worden, rekening houdend met mogelijkheden van professionals en behoeften van de zorgvrager? Om deze vraag te beantwoorden, investeren wij met het programma Zingeving en Geestelijke verzorging in kennisontwikkeling en -implementatie.

Het doel van het programma Verpleging en verzorging is om bij te dragen aan de versterking van de professionaliteit van verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten en zo van betekenis te zijn voor de aantrekkelijkheid van het beroep en de kwaliteit van zorg.

Aanmelden

Aanmelden kan via de website van Viaa.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website