Op 26 november 2020 organiseert ZonMw samen met de 7 consortia Effectiviteit psychosociale interventies jeugd het symposium Bouwstenen voor effectonderzoek: resultaten en lessen van onderzoek naar kernelementen van interventies jeugd.

Click here for our program in English.

Let op: de gehele conferentie is alleen in het Engels te volgen.

In de consortia Effectiviteit psychosociale interventies Jeugd sloegen onderzoekers en jeugdhulpinstellingen nieuwe wegen in op 7 grotere inhoudelijke thema’s rond opgroeien en opvoeden. Het onderzoek levert kennis op over welke (delen van) interventies wanneer, bij wie en door wie het beste ingezet kunnen worden. Vertrekpunt daarbij zijn de kernelementen van bewezen effectieve interventies. De consortia geven met vernieuwend effectonderzoek antwoord op vragen als: Wat maakt eigenlijk dat een interventie werkt? Zijn er werkende factoren die in alle interventies zitten? Hoe kan de hulpverlener invloed uitoefenen op het effect? En: welke interventies of onderdelen daarvan zijn kosteneffectief?  Het onderzoek in de consortia richt zich op de volgende thema's:

  • Angst en depressie
  • ADHD en druk gedrag
  • Sociale vaardigheden en weerbaarheid
  • Externaliserend probleemgedrag
  • Multiprobleemgezinnen
  • Lichte opvoedondersteuning
  • Vroege preventie en interventies tegen kindermishandeling

Het onderzoek van de consortia moet de interventies verbeteren en professionals en gemeenten helpen een keuze te maken voor een effectieve aanpak. De uitkomsten maken een nog effectievere praktijk en betere hulp aan kinderen en gezinnen mogelijk.

Programma

Tijdens deze dag vertellen de 7 consortia over hun bevindingen en de innovatieve onderzoeksmethoden die zij hebben gebruikt. In verschillende break-out sessies gaan de consortia dieper in op de geleerde lessen. Prof. dr. Pim Cuijper is voorzitter tijdens de conferentie en prof. dr. Miranda Wolpert verzorgt een interessante Keynote.

Beschrijvingen van de break-out sessies zijn hier te vinden. 

10.00 - 10.10Welcome
10.10 - 11.00Can we identify best bets for the active ingredients of interventions for youth anxiety and depression? By Miranda Wolpert
11.00 - 11.10Break and session change
11.10 - 11.55 

Subsession 1: Microtrials: the way forward for research into the effectiveness of treatment components?
Subsession 2: How mixed-method studies can help to gain a better understandig of effective elements of interventions
Subsession 3: Various applications of a treatment taxonomy; It’s more than just coding

11.55 - 12.45Lunchbreak
12.45 - 13.30 

Subsession 4: Using meta-analytic data in search for effective treatment components: current findings and innovations with network meta analyses
Subsession 5: Using clinical data to identify critical intervention elements
Subsession 6: Insight into effective elements of interventions through observational studies

13.30 - 13.40Break and session change
13.40 - 14.25


Subsession 7: Individual participant data meta-analysis (IPDMA) – advantages and challenges
Subsession 8: Single-case experimental designs: strategies and lessons learned
Subsession 9: Core elements: from knowledge transfer to implementation and impact

14.25 - 14.35Break
14.35 - 15.25Do we know how psychological interventions work? A critical apraisal by Pim Cuijpers

Voor wie?

De conferentie is toegankelijk voor iedereen die interesse heeft in het onderwerp, maar is in de eerste plaats bedoeld voor onderzoekers met interesse in onderzoek naar kernelementen.

Registreren

U kunt zich hier registreren voor de conferentie. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website