Op woensdag 9 oktober 2019 wordt vanuit het deelprogramma Vroege Opsporing een bijeenkomst georganiseerd over screening en de burger in Utrecht. De bijeenkomst is gericht op de thema’s gezondheidsvaardigheden, (laag) geletterdheid, goed geïnformeerd kiezen en burgerparticipatie.

 

 

Programma

Opening

Dagvoorzitter Jozé Braspenning, commissievoorzitter van het deelprogramma Vroege Opsporing.

Presentatie Vroege Opsporing   

Astrid van Sonsbeek, programmamanager ZonMw, schets de kaders van het deelprogramma Vroege Opsporing en het doel van de dag.

Pitches van projectleiders op gebied van burgerparticipatie in projecten met thema geïnformeerd kiezen en keuzehulpen.

Groepsgesprek burgerparticipatie in projecten

Doel: uitwisselen ervaringen met het oog op (1) goede invulling in het project en (2) lessons learned delen met andere onderzoekers, projectleiders en commissie i.v.m. nieuwe ronde.
Projectleiders, uitvoerders en vertegenwoordigers doelgroepen (en andere aanwezigen). Delen van ervaringen: hoe worden burgervertegenwoordigers betrokken, wat gaat goed, wat kan beter, welke problemen zijn er en hoe worden deze opgelost? Hoe zorg je m.b.v. participatie voor draagkracht bij de doelgroep?

Pauze

Ethische vraagstukken bij screening

Doel: ethische reflectie op het proces dat screening steeds meer “gerpersonaliseerd” wordt naar risicoschatting.
Presentatie van Ineke Bolt (Erasmus MC)

Gezondheidsvaardigheden

Doel: van experts meer kennis opdoen over de stand van de wetenschap op dit thema. Inleiding op de paneldiscussie.
Wat weten we uit ander onderzoek over gezondheidsvaardigheden en burgerparticipatie? Wat betekent dit voor de informatie en benadering van burgers m.b.t. screening in de breedte en de programmatische bevolkingsonderzoeken in het bijzonder?
Presentaties van Denise de Ridder (UU), Jany Rademakers (Nivel, MUMC) en Mirjam Fransen (Amsterdam UMC), Heleen Strating (Expertisecentrum Nederlands) en Mehmet Uygun (SGAN)

Paneldiscussie:

Doel: discussie panel en publiek over ethische kwesties, burgerparticipatie en het belang van aandacht voor gezondheidsvaardigheden binnen wetenschappelijk onderzoek naar screening.

Samenvatting van de ochtend en afsluiting

Dagvoorzitter

Lunch (tot 13.00 uur)

Zie ook de ZonMw website m.b.t. participatie: https://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/participatie/

Aanmelden kan via deze link.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website