In de aftrapbijeenkomst op 3 december presenteren hoogleraren Inez de Beaufort en Theo Boer hun essay met ethische reflecties en geven we het startschot van de maatschappelijke dialoog. Aan dialoogtafels gaan we met elkaar in gesprek over de wenselijkheid en aanvaardbaarheid van embryoselectie om dragerschap te voorkomen. Patiënten, (wens)ouders, medisch specialisten, ethici, casemanagers en andere geïnteresseerden zijn van harte welkom om aan dit gesprek deel te nemen.

Meer informatie: website Vereniging Klinische Genetica Nederland

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website