Het 8e NCPZ wordt georganiseerd door Palliactief, in samenwerking met ZonMw.

Het thema van het 8e NCPZ is ‘Palliatieve zorg: Elke keer anders’ Noodzaak voor maatwerk! De behoefte aan fysieke, sociale, psychologische en/of spirituele zorg en de variatie waarin ze een rol spelen bij een individuele patiënt maken elke situatie weer uniek. Dat is wat palliatieve zorg zo bijzonder maakt.

Programma

Het programma staat van 09:30 tot 13:00 ingepland. De gehele dag staat onder leiding van dagvoorzitter Inge Diepman.

Schop de heilige huisjes omver!

In het programma van het virtuele Nationaal Congres Palliatieve Zorg op 5 november a.s. zal een van de thema’s zijn ‘Schop de heilige huisjes omver!’ Een heilig huisje is bij voorkeur een voorbeeld uit de dagelijks praktijk waarbij al een vastomlijnd idee bestaat, dat bij nader onderzoek niet juist blijkt te zijn. Gebruik uw beste ‘vraag van de week’ of CAT (Critical Appraisal of a Topic) voor deze sessie. Het is een systematische samenvatting van de resultaten van een klein aantal studies over een onderwerp uit de dagelijkse praktijk. De samenvatting omvat maximaal 1000 woorden. Indienen uitsluitend elektronisch via info@palliactief.nl vóór 1 oktober 2020. De programma commissie selecteert de 4 beste ‘Heilige huisjes’ die aan de orde komen in deze sessie. Uiterlijk 15 oktober 2020 wordt de uitslag bekend gemaakt. De indiener van het beste heilige huisje neemt gratis deel aan het congres.

Pitches

In het programma van het Nationaal Congres Palliatieve Zorg is tijd ingeruimd voor tweemaal 3 pitches. In een pitch van 1 minuut vertelt de onderzoeker wat zijn onderzoek op het gebied van palliatieve zorg heeft opgeleverd. Wil je ook je onderzoeksresultaten in de schijnwerper zetten? Stuur dan een abstract van wat je wil presenteren voor uiterlijk 1 oktober a.s. naar info@palliactief.nl. De programmacommissie selecteert voor uiterlijk 15 oktober de 6 abstracts die in aanmerking komen voor een pitch.

Palliactief-award

Het bestuur van Palliactief heeft ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan de Palliactief Award ingesteld. Deze award wordt eenmaal per 2 jaar uitgereikt tijdens het Nationaal Congres Palliatieve Zorg. De award bestaat uit een bronzen beeldje en daarnaast verzorgt de ontvanger van de Palliactief Award een korte voordracht tijdens het congres. Een nominatie wordt ingediend door tenminste 2 personen. Nominaties voor de uitreiking op 5 november a.s. voorzien van een motivatie uiterlijk 1 oktober ingediend te worden door middel van een e-mail aan info@palliactief.nl.

Verder zal in het programma ook aandacht zijn voor:

  • Palliatieve zorg tijdens de COVID-19-crisis
  • Nabijheid
  • Advance Care Planning
  • '5 jaar Palliantie en nu verder'

Het complete programma met alle tijden publiceren we binnenkort.

Voor wie?

Het congres is bedoeld voor medisch specialisten, specialisten ouderengeneeskunde, huisartsen, (gespecialiseerde) verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, geestelijk verzorgers, patiënt(vertegenwoordigers), beleidsmakers en managers van palliatieve teams.

Aanmelden

Klik hier om u aan te melden voor het NCPZ 2020.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website