Hoe geven we met elkaar vorm aan de toekomst van de veehouderij in Nederland, met zorg voor de gezondheid van mens en vee?

Op woensdag 13 maart 2019 organiseert het Kennisplatform Veehouderij en humane gezondheid het 4e symposium in de Rijtuigenloods in Amersfoort. Het thema is 'Naar een duurzaam gezonde leefomgeving voor mens en vee'.

Doelgroep

Het symposium is voor professionals op het gebied van humane en veterinaire gezondheid en milieu dus werkzaam bij omgevingsdiensten, GGD'en, agrarisch bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden. Burgervertegenwoordigers en bestuurders met interesse in het onderwerp zijn ook van harte welkom.

Programma

Een belangrijk doel deze dag is onderlinge uitwisseling. Daarom zijn er 10 interessante workshops waaraan u in 2 rondes deel kunt nemen.

U kunt zich aanmelden en uw keuze voor de workshops doorgeven via de website van het Kennisplatform.

Kennisplatform Veehouderij en humane gezondheid

Wij participeren in het Kennisplatform Veehouderij en humane gezondheid. Samen met het RIVM, Wageningen University & Research, UU, GGD GHOR Nederland, Omgevingsdienst NL en LTO. Het doel is om samen bestaande kennis te bundelen, duiden en ontsluiten over veehouderij en de gezondheid van mens en dier. Bij de thema's antibioticaresistentie en zoönosen zijn wij betrokken.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website