Verschillende partijen in het sociaal domein

Het congres is gericht op het verder uitbouwen van een persoonsgerichte aanpak voor mensen met verward gedrag en het borgen van een effectieve sluitende aanpak, samen met collega’s uit de brede praktijk. U krijgt inzichten in de mens áchter de E-33 melding en verdieping in werkwijzen die zich inmiddels hebben bewezen.

Programma

In de sessies is aandacht voor de gezichten achter de E33-melding, zoals mensen met dementie of autisme, mensen met een verstandelijke beperking en zorgmijders, maar ook voor de samenwerking tussen gemeente en zorgverzkeraar. Hierin komen verschillende ZonMw-projecten aan bod. GGD GHOR Nederland en het CCV organiseren namens ZonMw een sessie over meldpunten niet-acute zorg en een sessie over de wijk-GGD'er.

Plenaire sprekers zijn onder andere:

  • Bauke Koekkoek (Lector Psychiatrische Zorg HAN)
  • Philippe Delespaul (Klinisch psycholoog en hoogleraar aan de Universiteit van Maastricht)
  • Julie Meerveld (Leidinggevende bij Alzheimer Nederland)
  • Cor Hoffer (Socioloog, cultureel antropoloog)
  • Henk van Dijk (Nationale Politie)

Informatiemarkt

Wilt u meer weten over de door ZonMw gefinancierde projecten op het gebied van verward gedrag? Of wilt u weten of er subsidiemogelijkheden zijn voor uw project? Kom dan even langs bij onze informatiestand op het congres. We gaan graag met u in gesprek.

Doelgroep

Deze dag is bedoeld voor professionals binnen het sociaal domein die zich bezighouden met mensen met verward gedrag.

Kosten en inschrijving

Meer informatie over kosten en inschrijving vindt u op de website van Zorg+Welzijn. Accreditatie voor 5 punten wordt aangevraagd bij het Registerplein, Kwaliteitsregister V&VN en Verpleegkundig Specialisten Register.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website