Verschillende partijen in het sociaal domein

Het 4e congres 'Mensen met verward gedrag: de werkelijkheid achter de E33-melding' is gericht op het verder uitbouwen van een persoonsgerichte aanpak voor mensen met verward gedrag en het borgen van een effectieve sluitende aanpak, samen met collega’s uit de brede praktijk. U krijgt inzichten in de mens áchter de E-33 melding en verdieping in werkwijzen die zich inmiddels hebben bewezen.


Programma

Sprekers zijn onder andere:

  • Philippe Delespaul (Klinisch psycholoog en hoogleraar aan de Universiteit van Maastricht)
  • Bauke Koekkoek (Lector Psychiatrische Zorg HAN)
  • Henk van Dijk (Nationale Politie)
  • Cor Hoffer (Socioloog, cultureel antropoloog)

In de sessies is aandacht voor de gezichten achter de E33-melding, zoals daklozen, straatdokters, mensen met dementie of autisme, mensen met een verstandelijke beperking, zorgmijders en mensen in de schuldhulpverlening. Ook de samenwerking tussen gemeente en zorgverzekeraar komt aan bod. ZonMw verzorgt een sessie over melding van verward gedrag.

Doelgroep

Deze dag is bedoeld voor professionals binnen het sociaal domein die zich bezighouden met mensen met verward gedrag.

Kosten en inschrijving

Meer informatie over kosten en inschrijving vindt u op de website van Zorg+Welzijn. Accreditatie voor 5 punten wordt aangevraagd bij het Registerplein, Kwaliteitsregister V&VN en Verpleegkundig Specialisten Register.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website