Nieuws

Nieuwe techniek bij immunotherapie asbestkanker

Asbestkankertumoren kunnen worden behandeld door het eigen immuunsysteem van de patiënt te activeren met eigen tumorcellen. Die tumorcellen zijn moeilijk en vaak helemaal niet uit het lichaam te ‘oogsten’, waarmee deze zogenaamde immunotherapie dan niet toepasbaar is. Onderzoekers van Erasmus MC zijn er nu in geslaagd om die tumorcellen te kweken. Hiermee lijkt er een nieuwe behandeling van asbestkanker te komen. Het onderzoek is gepresenteerd op...

Meer

Wat levert onderzoek ter preventie van hiv op?

pillen in doordrukstrip

Op dit moment worden onderzoeken uitgevoerd naar het humaan immuundeficiëntievirus (hiv). Vandaag, op Wereld Aids Dag, zetten we er graag 2 in het zonnetje.

Meer

Twaalf projecten gehonoreerd in internationale subsidieoproep: “biomarkers voor Voeding en Gezondheid”

Begin 2017 starten 12 onderzoeksprojecten op het gebied van Biomarkers voor Voeding en Gezondheid. Deze projecten zijn gehonoreerd in een internationale subsidieronde (ERA HDHL) waarbij 58 onderzoeksgroepen uit 13 landen zijn betrokken voor een totaalbudget van ongeveer 11.2 miljoen euro. De projecten worden gefinancierd door de betrokken landen in samenwerking met de Europese Commissie.

Meer

Nieuwe website! Wat is veranderd?

De website van ZonMw is vernieuwd. Het grafisch ontwerp is in een eigentijds jasje gestoken, maar ook de informatie over subsidies, programma's en projecten is op een andere manier gebundeld.

Meer

Partijen verbinden zich in BeterOud om kwaliteit van leven ouderen te verbeteren

Verschillende organisaties uit de sectoren wonen, welzijn en zorg hebben zich verbonden in het consortium BeterOud. Hiermee zetten de partijen de beweging voort die Het Nationaal Programma Ouderenzorg van ZonMw in gang heeft gezet. Dit programma stopt eind 2016. Staatsecretaris Martin van Rijn van VWS begeleidde vandaag de feestelijke overdracht tijdens de conferentie ‘Een nieuwe generatie ouderen(zorg)’.

Meer

Gezonde Taal! wint Nationale Zorgvernieuwingsprijs 2016

Oudere migranten hebben door hun taalachterstand vaak moeite om informatie te begrijpen die voor hun gezondheid belangrijk is. Taallessen geven over gezondheidsonderwerpen verkleint zowel taal- als gezondheidsachterstanden. Dit idee is winnaar van de Nationale Zorgvernieuwingsprijs 2016. Tijdens de Nationale Zorgvernieuwingsdag op 29 november, ontvingen de bedenkers samen 75.000 euro voor de uitvoering ervan. De prijs is een initiatief van ZonMw...

Meer

Nieuw vaccin tegen terugkeer huidkanker

Het Radboudumc start een experimentele behandeling met een vaccin dat de kans op terugkeer van huidkanker verkleint. De therapie activeert het afweersysteem en is bedoeld voor huidkankerpatiënten bij wie recent lymfeklieren met uitzaaiingen zijn verwijderd. Het onderzoek duurt tot 2021 en wordt in die periode voor 20 miljoen euro vergoed vanuit de basisverzekering. De behandeling zal worden aangeboden in Nijmegen, Amsterdam, Rotterdam en Zwolle...

Meer

Ruim 2,5 miljoen euro voor nieuw Nederlands onderzoek naar hartfalen

De toegekende onderzoeken richten zich onder meer op nieuwe behandelingen tegen hartfalen, waaronder vormen van hartfalen die artsen momenteel niet kunnen behandelen. Andere projecten onderzoeken manieren om hartschade door hartinfarcten te beperken of te genezen. Veel mensen krijgen hartfalen als gevolg van een hartinfarct.

Meer

Zestien multidisciplinaire consortia ontvangen ruim tien miljoen euro om de bouwstenen van leven te doorgronden

NWO, ZonMw, FOM en STW kennen met het programma Bouwstenen van Leven ruim 10 miljoen euro toe aan onderzoekers in 16 verschillende publiek-private consortia. Het onderzoek van de multidisciplinaire teams richt zich op het beter begrijpen van cellulaire systemen, vanuit het perspectief van de moleculaire bouwstenen. De gehonoreerde consortia opereren op het grensvlak van fysica, chemie, biologie, geneeskunde, informatica en systeemanalyse.

Meer

‘Beter-niet-doenlijst’ met niet effectieve medische handelingen gepresenteerd

De Nederlandse Federatie van Universitair medische centra (NFU) en de Federatie Medisch Specialisten zetten een belangrijke vervolgstap in het terugdringen van onnodige zorg.

Meer
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website