Nieuws

Unieke samenwerking tussen Nederland en Canada

Vandaag hebben het Reumafonds, ZonMw en de Canadian Institutes of Health Research (CIHR) bekend gemaakt in welk Nederlands-Canadees reuma-onderzoek zij gezamenlijk 5,2 miljoen euro (8 miljoen Canadese dollar) investeren. Het onderzoek dat de subsidie toegekend krijgt, wordt uitgevoerd in een uniek internationaal netwerk van Nederlandse en Canadese onderzoekers onder de naam: UCAN CAN-DU. Dit onderzoek moet een personalized medicine behandeling...

Meer

Vier keer anderhalf miljoen euro voor vooraanstaande medische wetenschappers

Vier keer anderhalf miljoen euro voor vooraanstaande medische wetenschappers

Meer

IMDI @ Innovation for Health

Donderdag 16 februari was het Innovative Medical Devices Initiative (IMDI) met een keynote spreker, een pitch en main track sprekers vertegenwoordigd op Innovation for Health in het WTC in Rotterdam. Ruim 800 deelnemers ontmoetten elkaar en werden geïnformeerd over de ontwikkelingen op het gebied van innovatie in de gezondheidszorg.

 

Meer

ZonMw maakt zich hard voor depressiepreventie

Op woensdag 15 februari tekent ZonMw samen met 19 andere partijen de pledge depressiepreventie op de conferentie 'Alles is gezondheid'. Alle partijen werken mee aan een meerjarenprogramma depressiepreventie dat minimaal vijf jaar zal lopen. Doelstelling is een forse afname van mensen met depressie in 2030 met 30 procent.

Meer

Drie Leernetwerken wijkverpleging koplopers bij Zorgpact

Drie van de oorspronkelijk tien door ZonMw gefinancierde Leernetwerken wijkverpleging hebben erkenning gekregen als koploper van Zorgpact. Kennis uitwisselen en contacten leggen staan voorop. Een projectleider: ‘Net als binnen de Leernetwerken wijkverpleging hebben de Zorgpact-initiatieven allemaal hun eigen manier van werken ontwikkeld. Dat maakt uitwisseling interessant.’

Meer

Positieve gezondheid goed zichtbaar

trein op spoor
trein op spoor

Op de jaarlijkse conferentie van 'Alles is gezondheid...' op 15 februari 2017 wordt uitgebreid aandacht besteed aan positieve gezondheid. Dat is niet nieuw: afgelopen 3 jaar is hier vanuit 'Alles is gezondheid...' veel aandacht aan besteed, bijvoorbeeld in de pledges.

Meer

Digitale innovaties voor het jeugddomein

In de loop van het eerste half jaar van 2017 starten 9 projecten waarin onderzoek gedaan wordt naar welke digitale innovaties daadwerkelijk een verbetering in de zorg in het jeugddomein realiseren.

Meer

Translationeel onderzoek: 22 projecten gehonoreerd

Tien gezondheidsfondsen, Health~Holland en ZonMw hebben gezamenlijk 22 projecten gehonoreerd. Alle betrokken partijen vinden participatie van patiënten en bedrijfsleven van groot belang omdat het vaak leidt tot een doelgerichtere aanpak en focus op implementatie van de resultaten.

 

Meer

Een rookvrije start voor alle kinderen

Elke moeder weet vaak wel dat roken slecht is voor haar ongeboren kind. Toch lukt het veel moeders of aanstaande moeders niet om te stoppen met roken. In ieder geval niet in hun eentje.

Meer

Vier nieuwe verdiepende onderzoeken in de JeugdzorgPlus

In de loop van de eerste helft van 2017 starten 4 projecten die verdiepend onderzoek gaan doen op een aantal onderzoeksvragen. Deze vragen hebben betrekking op het verkrijgen van inzicht in de betrokkenheid van de sociale omgeving van de jongeren, follow-up-onderzoek en de behandeling van meisjes binnen de JeugdzorgPlus.

Meer
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website