Nieuws

Nieuwe ronde stimuleringssubsidies DoelmatigheidsOnderzoek

Vanaf 9 november 2021 kunt u een aanvraag indienen binnen DoelmatigheidsOnderzoek voor de Stimuleringssubsidie ronde 2.

Meer

GEZOCHT: verpleegkundigen, verzorgenden of zorginstellingen die de 3-vragen-methode gebruiken

Animatie over de 3-vragen-methode

Samen met 6 hbo-verpleegkundigen in opleiding bij Avans Hogeschool onderzoeken Annemarie de Vos en Cindy de Bot in hoeverre er in Nederland gebruik wordt gemaakt van de 3-vragen-methode om emotionele belasting van zorgverleners te verminderen en wat hier de ervaringen mee zijn. Doe mee aan de inventarisatie!

Meer

Onderzoek naar complexe vragen uit de huisartsenpraktijk

Illustratie zorgverleners en patienten in huisartspraktijk

In de dagelijkse praktijk hebben huisartsen regelmatig te maken met vragen waarvoor ingewikkeld onderzoek met forse methodologische uitdagingen nodig is. Daarom financieren wij 4 projecten die onderzoek gaan doen om complexe vragen uit de Nationale Onderzoeksagenda Huisartsgeneeskunde te beantwoorden. De resultaten van deze projecten zijn direct bruikbaar in de praktijk voor huisartsen en andere eerstelijnszorgverleners.

Meer

Zorgprofessionals ondersteunen om zingevingsvragen te signaleren en te bespreken

Portret Mulder en Hoopman

Hoe kunnen we zorgprofessionals ondersteunen om met thuiswonende cliënten te praten over levensvragen? In een interview vertellen een actieonderzoeker en projectleider Geestelijke Verzorging Thuis over de toolbox die zij ontwikkelden voor geestelijk verzorgers. De trainingen daaruit zijn niet alleen gericht op zorgprofessionals, maar ook op zorgvrijwilligers, professionals in het sociaal domein en artsen.

Meer

Oktober is Stoptober - wij stimuleren onderzoek naar tabaksontmoediging

Oktober is Stoptober, de maand waarin mensen samen stoppen met roken. Roken is de belangrijkste vermijdbare oorzaak van ziekte en sterfte. In Nederland sterven jaarlijks meer dan 20.000 mensen aan de gevolgen van roken en meeroken. Onderzoek draagt bij aan een samenleving waarin niemand meer (over)lijdt aan de gevolgen van roken. Bekijk hier de projecten op het gebied van tabaksontmoediging.

Meer

Eenduidige vormgeving en digitaal platform voor richtlijnen

Illustratie zorgverleners bezig met kwaliteitsstandaarden

V&VN is de eigenaar van richtlijnen voor de wijkverpleging en ondersteunt verzorgenden, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten bij de toepassing ervan. Een vast sjabloon voor eenduidige richtlijnen en een digitaal platform helpen hierbij.

Meer

Online informatiebijeenkomst Subsidieronde voorbereidende studies

Met het programma Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg thuis willen we ervoor zorgen dat de hulpmiddelengebruiker de best passende zorg in de thuissituatie krijgt. Daarvoor is onafhankelijke kennis over de doelmatigheid van deze zorg nodig. Op 24 november 2021 organiseren wij een online informatiebijeenkomst over deze nieuwe subsidierondes van het programma Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg thuis (GGH).

Meer

ZonMw bedankt Annelien Bredenoord voor haar inzet

Annelien Bredenoord is per 30 september benoemd als Rector Magnificus van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Dit betekent dat zij per die datum haar functie als lid van het bestuur van ZonMw zal neerleggen.

Meer

Subsidieoproep ontwikkeling richtlijnen voor de kortdurende herstelgerichte zorg geopend

Vandaag opent het programma Beter Thuis een subsidieoproep gericht op het ontwikkelen van richtlijnen of andere beschrijvingen van goede zorg, kortweg richtlijnen, voor drie onderwerpen binnen de kortdurende herstelgerichte zorg. Het betreft de onderwerpen CVA, Trauma en Amputatie.

Meer

‘Ervaringsdeskundigen kunnen een brug vormen tussen werelden’

Stuurgroeplid Jaap van Weeghel

Een beroepscode, een klachtenregeling, een landelijk curriculum en een register. De komende 2 jaar werkt een projectgroep hieraan voor het relatief nieuwe vak ‘ervaringsdeskundige’. Jaap van Weeghel, stuurgroeplid, kijkt uit naar professionalisering van deze beroepsgroep.

Meer
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website