Nieuws

Powerful US research funder unveils strict open-access policy

Eén van de rijkste biomedische onderzoeksorganisatie ter wereld, de Howard Hughes Medical Institute (HHMI), kondigde op 1 oktober aan dat het onderzoekers die zijn financieren, meteen open access moeten publiceren. Deze zogenoemde ‘gouden route’ betekent een verandering van het huidige beleid van het HHMI, waarbij het tot wel enkele jaren mocht duren voordat resultaten vrij en gratis toegankelijk zijn. Lees meer (in English)

Meer

Patiënten en ouders schrijven mee met onderzoeksvoorstellen over jeugdreuma

30 september vond de eerste dag van het tweedaagse MPNN workshop ‘Uitwerking van prioriteiten van de nationale onderzoeksagenda jeugdreuma in concrete onderzoeksvoorstellen’ plaats. Patiënten, ouders van kinderen met reuma, onderzoekers en behandelaars kwamen online bij elkaar om drie onderwerpen op de onderzoeksagenda jeugdreuma uit te werken nl.: pijn en vermoeidheid; gepersonaliseerde medicamenteuze behandeling en; voeding en dieet.

Meer

Regionale kenniswerkplaatsen jeugd officieel van start

Een gezonde, veilige en kansrijke jeugd voor alle kinderen. Daar maken de regionale kenniswerkplaatsen jeugd (RKJ) zich hard voor. De komende 4 jaar gaan zij de slag met vraagstukken op het gebied van jeugd die in hun regio spelen. En delen zij het laatste nieuws over de projecten, de onderzoeken en de opbrengsten via de vernieuwde website werkplaatsenjeugd.nl.

Meer

Mentorwijs geeft handvatten voor ‘nieuwe medewerker’

Via de training Mentorwijs leren Leidinggevenden beter samen te werken met nieuwe collega’s met een arbeidsbeperking die meer ondersteuning nodig hebben. Dit artikel is geschreven voor Vakkundig aan het werk, een programma dat kennis oplevert voor gemeenten om de dienstverlening op het terrein van Werk en Inkomen te verbeteren

Meer

Subsidie voor proeftuinen: zicht op de groep mensen met een (psychische) kwetsbaarheid

Wilt u beter zicht op de groep mensen met een (psychische) kwetsbaarheid? U kunt nu subsidie aanvragen om op gemeentelijk niveau een proeftuin hiervoor op te zetten.

Meer

‘Schuldhulppreventie begint met praten over geld’

Het Verwey-Jonker Instituut onderzocht samen met het NIBUD de werking van het lespakket Moneyways op mbo-scholen. Onderzoeker Marian van der Klein is positief, maar waarschuwt wel voor te hoge verwachtingen. Dit artikel is geschreven voor Vakkundig aan het werk, een programma dat kennis oplevert voor gemeenten om de dienstverlening op het terrein van Werk en Inkomen te verbeteren.

Meer

Subsidie voor vernieuwing en samenwerking in onderwijs

Vandaag zijn 2 subsidieoproepen opengesteld. De een richt zich op initieel onderwijs, de ander op post-initieel onderwijs en bij- en nascholing binnen een regionale context. Door in te zetten op onderwijsvernieuwing en samenwerking tussen onderwijsinstellingen en relevante partijen, willen we een impuls geven aan de preventie infrastructuur, waarin professionals elkaar goed weten te vinden en waar de mens centraal staat.

Meer

Professionals, denk mee over de nieuwe Kennisplaats Werk en Inkomen

In het kader van Vakkundig aan het Werk 2, investeren we in de mogelijke komst van een nieuwe Kennisplaats Werk en Inkomen. Maar is het eigenlijk wel nodig en zo ja, hoe moet de kennisplaats eruitzien? We hebben Regioplan gevraagd om hier onderzoek naar te doen. Professionals geven de doorslag, dus denk mee!

Meer

Stoptober: aandacht voor projecten over stoppen met roken

Roken is de belangrijkste vermijdbare oorzaak van ziekte en sterfte. In Nederland sterven jaarlijks meer dan 20.000 mensen aan de gevolgen van roken en meeroken. Lees hoe onderzoek bijdraagt aan een samenleving waarin niemand meer (over)lijdt aan de gevolgen van roken

Meer

Subsidieoproep: Innovatieve ideeën

Heeft u een baanbrekend idee dat tot nieuwe inzichten of innovaties kan leiden? En durft u het experiment aan om dat uit te werken tot een ‘proof of concept’? Dan kunt u tot 1 december een voorstel indienen voor ons programma Off Road.

In deze ronde is er extra budget voor projecten op het terrein van dementie.

Meer
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website