Nieuws

Vooraankondiging: subsidieoproepen rond versterking kennisfunctie GGD’en

Naar verwachting komt eind september subsidie beschikbaar voor de versterking van de kennis- en adviesfunctie van GGD’en. Met als doel: het versterken van de kennisinfrastructuur op het gebied van gezondheidsbevordering en preventie. Het gaat om twee subsidieoproepen.

Meer

Komt u naar onze sessie over implementatie en opschaling van e-health?

Op maandag 3 oktober 2022 staan wij namens de Stimuleringsregeling E-health Thuis en Zorg voor Innoveren op het Mobile Healthcare congres. Tijdens een sessie vertelt fysiotherapiepraktijk van Delden over hun e-health traject, waarbij zij Virtual Reality inzetten.

Meer

Nieuw clusterhoofd Mirte Brom

Per 15 augustus 2022 is Mirte Brom gestart als clusterhoofd van het cluster DoelmatigheidsOnderzoek.

Meer

Interactieve landkaart samenwerkingsverbanden Juiste Zorg Op de Juiste Plek

Ben je benieuwd welke regionale samenwerkingsverbanden met subsidie van ZonMw werken aan de juiste zorg op de juiste plek? Een digitale, interactieve landkaart op de ZonMw website laat zien in welke regio’s projecten zijn gestart. Ook is het voor projectleiders die al bezig zijn met een project een handig hulpmiddel om te zien welke projecten er nog meer worden uitgevoerd.

Meer

Wilt u e-health opschalen binnen uw zorgorganisatie?

Goed nieuws voor zorgorganisaties die e-health willen opschalen: de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) is heropend. Eind 2021 sloot de regeling, maar gezien het grote succes ervan heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport opnieuw geld vrijgemaakt. Dit betekent dat u een aanvraag kunt indienen. Er is een bedrag van in totaal 12,5 miljoen euro vrijgemaakt en de regeling staat open tot en met 31-12-2022.

Meer

Subsidieoproep voor enkelvoudige onderzoeksvragen huisartsgeneeskunde

Illustratie huisarts en andere zorgverleners in wachtkamer

Om prioriteiten uit de Nationale Onderzoeksagenda Huisartsgeneeskunde te beantwoorden, kunnen huisartsen en/of huisartsonderzoekers nu subsidie aanvragen voor de uitwerking van enkelvoudige onderzoeksvragen. Het gaat om onderzoek dat gebruik maakt van bijvoorbeeld een literatuurstudie, bestaande data of een relatief eenvoudig onderzoeksdesign. De deadline voor het indienen van projectideeën is 1 november 2022, 14.00 uur.

Meer

Kwaliteit van zorg en welzijn is teamwerk

Portretfoto Ineke Voordouw

Na een loopbaan van 40 jaar in de gezondheidszorg, blikt senior programmamanager Ineke Voordouw met 6 geleerde lessen terug én vooruit. ‘Als je het in de zorg over een team hebt, bestaat dit voor mij uit de cliënt/patiënt/bewoner, naasten, zorgprofessionals en vrijwilligers. Maar hoe zorg je binnen zo’n team voor samenwerking, hoe doe je dat op een goede manier, met oog voor maatwerk? Daar wil ik mee verder.'

Meer

Gesprekken over levensvragen met patiënten met dementie of een migratieachtergrond

Gecombineerde foto van Marc Haufe, Marieke Potma en Hassan Bakir

Voor mensen in de palliatieve fase is het belangrijk om te praten over levensvragen. Bij patiënten met dementie of een migratieachtergrond ervaren zorgverleners het soms als een uitdaging om met deze patiënten hierover in gesprek te gaan. Hoe sluit je de zorg goed aan op wat zij echt nodig hebben? Het gespreksmodel Diamant geeft zorgverleners in 5 thema’s handvatten om gesprekken hierover te voeren.

Meer

Subsidieoproep organisatie van herstel- en nazorg bij aanhoudende klachten na COVID-19

Spikes coronavirus

Het organiseren van (eerstelijns)zorg bij aanhoudende klachten na een COVID-19-besmetting blijkt een lastige opgave. Hoe kunnen eerstelijnszorgverleners elkaar beter vinden om goede zorg te leveren? Samenwerkingsverbanden kunnen nu subsidie aanvragen (deadline 28 november 2022, 14.00 uur), voor het organiseren van herstel- en nazorg in een regionaal zorgnetwerk of andere organisatievormen die passen binnen de eigen regionale en lokale context.

Meer

Gezonde keuzes in de supermarkt

Hoe zorgen we ervoor dat mensen gezondere keuzes maken in de supermarkt? Voedingskundige en epidemioloog Joline Beulens: “Het woord gezond moet je juist niet gebruiken.” Amsterdam UMC, Hartstichting en Coop-supermarkten onderzoeken hoe het anders kan. Dit 'Supreme Nudge' onderzoek is 1 van de 3 onderzoeken i.s.m. de Hartstichting waarmee we kennis vergaren over nieuwe manieren om langdurig gezond te leven. Lees meer op www.zonmw.nl/leefstijl

Meer
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website