Nieuws

Inspirerende slotbijeenkomst voor eenzaamheidsinitiatieven

Op vrijdag 4 november organiseerde Leyden Academy on Vitality and Ageing en ZonMw een bijeenkomst voor alle eenzaamheidsinitiatieven binnen de subsidieronde subsidieronde 'Ondersteuning maatschappelijke beweging tegen eenzaamheid'. Projectleiders uit 61 initiatieven, ervaringsdeskundigen en onderzoekers kwamen bijeen om van elkaars kennis en ervaringen te leren.

Meer

Nieuwe inzichten over Aanhoudende Lichamelijke Klachten

Hieke Barends

Aanhoudende Lichamelijke Klachten zijn in 70% van de gevallen chronisch. Het is daarom belangrijk dat behandelaars beseffen hoe groot de kans op een chronisch verloop van deze aandoening is. En dat mensen vooral worstelen met de grilligheid van hun klachten. Dit vraagt om een behandeling die meer is gericht op grip krijgen op de klachten, in plaats van blijven zoeken naar een oorzaak of diagnose. Lees het interview hierover met Hieke Barends.

Meer

Patiëntveiligheid vergroten door te leren van wat goed gaat: 12 projecten van start

Op verschillende manieren werken aan patiëntveiligheid

De zorg in ziekenhuizen en zelfstandige behandelklinieken wordt steeds complexer, waardoor het belang van patiëntveiligheid toeneemt. Een manier om patiëntveiligheid te vergroten, is door vooral kijken naar de dagelijkse praktijk, die meestal goed gaat. Dit is een belangrijk Safety-II principe. Maar hoe doe je dat, en wat zijn nu precies de werkzame en werkbare elementen van Safety-II? Dat gaan 12 projecten in de dagelijkse praktijk onderzoeken.

Meer

Aan de slag met goede praktijkvoorbeelden in de verpleging en verzorging

Verpleegkundige, verzorgende en cliënt in gesprek

Om goede voorbeelden breed in de praktijk te kunnen toepassen, is het belangrijk dat er goede beschrijvingen van zijn. Daarom werkten 10 projecten in de verpleging en verzorging aan een toegankelijk overzicht van goed beschreven voorbeelden. Bekijk de resultaten en ga ermee aan de slag!

Meer

Start onderzoek naar oversterfte tijdens de coronapandemie

dochter houd hand vader vast

Binnen het COVID-19 deelprogramma ‘Oversterfte in Nederland 2020-2021’ zijn 11 onderzoeken gehonoreerd. Deze projecten zullen onderzoeken wat de mogelijke oorzaken van oversterfte zijn in de periode 2020-2021.

Meer

Nieuwe ronde Implementatie- en opschalingscoaching richt zich op thuiswonende ouderen

De succesvolle regeling voor Implementatie- en opschalingscoaching van Zorg voor innoveren krijgt een aangepast vervolg. Op 28 februari 2023 opent een nieuwe ronde, specifiek gericht op doeleinden van het overheidsprogramma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO). In het najaar van 2023 is een tweede ronde gepland.

Meer

Subsidieoproep: samenwerking voor mensen in de laatste levensfase en hun naasten in het sociaal domein

Mantelzorger met patient

Voor een goede kwaliteit van leven voor mensen in de laatste levensfase en hun naasten, is het nodig dat zorg- en welzijnsinitiatieven in het sociaal domein goed op elkaar aansluiten. Om samenwerkingsverbanden hiervoor op te zetten of uit te breiden binnen bepaalde gemeenten of regio’s, kunnen onderzoeksorganisaties, gemeenten, zorgorganisaties en welzijnsorganisaties tot dinsdag 14 maart 2023, 14.00 uur projectideeën indienen.

Meer

Hartzorg uitkomstgericht organiseren en betalen

Screenshot uit video over Nederlands Hart Netwerk

Het Nederlands Hart Netwerk experimenteert samen met zorgverzekeraars om uitkomstgerichte zorg een vaste plek te geven in hun organisatie en in de betaling van zorg. Wat zijn de resultaten tot nu toe? Cardioloog Luc Theunissen, data-analist Lisa Moers en innovatiemanager Anne Neevel vertellen in een korte video wat ze al hebben bereikt, hoe ze dat hebben aangepakt en tegen welke belemmeringen ze aan lopen.

Meer

Bezoek jij ons 30 januari op het ICT&health congres?

Kom jij naar onze sessie en stand op het ICT&health congres? Meld je dan aan op de website.

Meer

Wat hebben we dit jaar geleerd over implementatie en opschaling van e-health?

Zorgpersoneel meenemen, ouderen begeleiden en de bekostiging regelen: allemaal uitdagingen die komen kijken bij de inzet van e-health. De Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) stond – met een korte pauze – open van 2019 tot 2022. Inmiddels is er dus al veel geleerd over opschaling en implementatie van e-health. We zetten de meest voorkomende geleerde lessen, uitdagingen én goede voorbeelden van oplossingen voor je op een rij!

Meer
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website