Nieuws

Digitale zelfevaluatietool voor dementienetwerken

Dementienetwerken of -ketens bestaan vaak uit zeer veel partijen. Lang niet altijd vindt men elkaar, spreekt men dezelfde taal of is er sprake van een gedeelde visie. Om de samenwerking te verbeteren, heeft het Trimbos-instituut samen met Vilans, Hogeschool Rotterdam en Stichting Transmurale Zorg de digitale zelfevaluatietool voor dementienetwerken ontwikkeld.

Meer

Samenwerking tussen zorgprofessionals toetsen en verbeteren

Bij succesvolle samenwerking spelen zachte, meer gedragsmatige factoren een belangrijke rol. Daarom heeft het ZonMw-programma Op één lijn 6 onderzoeksprojecten gefinancierd op dit gebied. De projecten hebben niet alleen kennis opgeleverd, maar ook 6 concrete instrumenten ontwikkeld om samenwerking tussen zorgprofessionals te toetsen en te verbeteren.

Meer

Eindgebruiker en transparantie zijn essentieel bij preventie Infectieziekten en Q-koorts

ZonMw overhandigde aan VWS de eindevaluatie van de onderzoeksprogramma’s Infectieziektebestrijding en Q-koorts tijdens de denkkrachtconferentie.

Meer

14 projecten gehonoreerd over voeding, bewegen en gezondheid

In het Joint Programming Initiative Healthy Diet for a Healthy Life (JPI HDHL) zijn veertien projecten gehonoreerd. In JPI HDHL werken 25 landen samen om de beschikbare onderzoekscapaciteit en middelen op het gebied van voeding, beweging en gezondheid efficiënter in te zetten en gezamenlijk grote maatschappelijke problemen op dit terrein aan te pakken. NWO en LSH zijn hierin partners van ZonMw.

Meer

Ministerie van Defensie: oproep onderzoek veteranenzorg

Wilt u onderzoek doen naar gezondheidszorg voor veteranen? Op de website van het ministerie van Defensie staat een oproep.

Meer

Nut en noodzaak van netwerken voor de verbinding tussen onderzoek en praktijk

Over het belang van structurele samenwerking tussen onderzoek en praktijk heeft ZonMw vandaag de publicatie Nut en noodzaak van netwerken voor de verbinding tussen onderzoek en praktijk uitgebracht.

Meer
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website