Nieuws

Schrijf je nu in voor de Slimme Zorg Estafette 2023

Op 6 februari start de Slimme Zorg Estafette (SZE) 2023. Vanuit de programma's Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET), Zorg voor innoveren (Zvi) en Active and Assisted Living (AAL) worden ervaringen en geleerde lessen rondom e-health, zorginnovatie en digitale zorg gedeeld. Welke activiteiten mag jij niet missen? Wij zetten hieronder 4 interessante bijeenkomsten, in elke regio één, voor jou op een rijtje. Alle activiteiten zijn gratis te...

Meer

NWO lanceert call vroegtijdige opsporing artrose van KIC en ReumaNederland

NWO heeft de KIC-call ‘Vroegtijdige opsporing van artrose – Innovaties voor detectie en diagnose’ gepubliceerd. In deze call werkt NWO samen met ReumaNederland. Met de resultaten uit onderzoek hoopt ReumaNederland dat artrose in 2040 niet langer een chronische ziekte is. Er is circa 3,1 miljoen euro beschikbaar.

Meer

'In Spanje is een embryo iets anders dan in Nederland' - NEMO Kennislink

Binnen het ZonMw-programma Pluripotent Stem cells for Inherited Diseases and Embryonic Research (PSIDER) wordt onderzoek gedaan naar embryoachtige structuren en embryomodellen met behulp van stamcellen. Ook vindt ethische reflectie daarop plaats. Dit ethisch onderzoek vindt binnen de consortia tegelijk en geïntegreerd plaats met het biomedische onderzoek.

In het eerste artikel van NEMO Kennislink geven drie ethici uit de PSIDER consortia inzicht...

Meer

Buitenland of thuisblijven? 15 jonge wetenschappers krijgen kans internationale onderzoekservaring op te doen

Vijftien onlangs gepromoveerde onderzoekers gaan onderzoek doen aan buitenlandse onderzoeksinstellingen met een Rubicon-financiering van NWO en ZonMw. Het programma Rubicon is bedoeld om jonge, veelbelovende wetenschappers de mogelijkheid te geven internationale onderzoekservaring op te doen.

 

Meer

Bruggen naar gezond gewicht

Vijf gemeenten in Zaanstreek-Waterland zijn aan de slag met preventie. Ze bieden een maatwerk-aanpak voor gezinnen met overgewicht. Deze richt zich op een gezonde leefomgeving voor de jeugd én op passende ondersteuning voor gezinnen. Dit is één van de zes gemeentelijke preventieprojecten van ‘Aan de slag met preventie in uw gemeente’. Hierin stimuleren we het gebruik van erkende interventies binnen gemeenten en bevorderen we een brede lerende...

Meer

Living labs Sport en Bewegen verspreiden bereikte resultaten

In januari 2023 starten 10 Living Labs Sport en Bewegen met het verbreden en opschalen van de behaalde resultaten. Ze hebben daarvoor extra financiering van ZonMw en Sportinnovator ontvangen.

Meer

Vmbo sportlab gestart

In december 2022 is het consortium gestart dat onderzoekt hoe de beweeg- en sportparticipatie van de jongeren in het vmbo duurzaam kan worden vergroot zodat ze ook op latere leeftijd actief blijven. Het consortium met de naam vmbo sportlab bestaat uit praktijkprofessionals en onderzoekers en heeft maar liefst 22 deelnemers.

Meer

Dankzij impuls zetten GGD’en in op een sterkere kennis- en adviesfunctie

Met een impuls van ZonMw gaan GGD’en zich sterker neerzetten als regionale samenwerkingspartner voor gemeenten en als regionale schakel in de kennisinfrastructuur op het gebied van gezondheidsbevordering en preventie. Daarnaast start een overkoepelend netwerk van landelijke kennispartijen, dat onderling én met GGD’en kennis gaat uitwisselen. Het gaat om wetenschappelijke kennis, praktijkervaringen en ervaringskennis.

Meer

Interprofessionele samenwerking tussen aio's en andere zorgprofessionals in het ziekenhuis

Natasja Looman

Patiënten met complexe aandoeningen zien vaak meerdere artsen. Daarom is samenwerking tussen artsen van groot belang voor goede medische zorg. Daar is dus meer aandacht voor nodig in de opleidingen. Maar hoe moet zo’n interprofessioneel lesprogramma er dan uitzien? Dat onderzocht Natasja Looman voor de stageperiode van huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde in opleiding in het ziekenhuis.

Meer

Vooraankondiging subsidieoproep

Begin 2023 wordt een subsidieoproep opengesteld door het programma Zorgevaluatie en Gepast gebruik (ZE&GG) en ZonMw naar impactvolle vragen op kennisagenda’s van wetenschappelijke verenigingen (WV’en). Het programma ZE&GG is een gezamenlijk initiatief van alle partijen in de medisch specialistische zorg (zorgverleners, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, patiënten en overheid). Het Zorginstituut Nederland (ZIN) en ZonMw zijn strategische partners...

Meer
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website