Nieuws

Nieuwe onderzoeken over suïcidepreventie binnenkort van start

ZonMw honoreert 10 onderzoeken op het gebied van suïcidepreventie. In deze onderzoeken staat een integrale aanpak en samenwerking rond suïcidepreventie centraal. Ook is er aandacht voor verschillende risicogroepen.

Meer

Negen innovatieve ideeën krijgen Off Road subsidie

ZonMw geeft 9 jonge getalenteerde onderzoekers de kans om medisch onderzoek te doen dat buiten de gebaande paden ligt. Zij mogen 1 tot 1,5 jaar lang hun idee of hypothese verder onderzoeken.

Meer

Onderzoek naar effectiviteit van preventief aanbod in de eerstelijnszorg

Binnenkort starten 13 onderzoeksprojecten die zich richten op het versterken van de integrale samenwerking in de eerste lijn en dan met name in de huisartspraktijk.

Meer

Lagere administratieve lasten voor ziekenhuizen door beter gebruik bestaande databronnen

Het intensiever gebruiken van bestaande databronnen voor kwaliteitsgegevens kan een belangrijke bijdrage leveren aan het terugdringen van de administratieve lasten bij ziekenhuizen. Dit blijkt uit een onderzoek dat door KPMG Plexus op verzoek van Zorginstituut Nederland is uitgevoerd en onderdeel is van het ZonMw-programma ‘Kwaliteit van Zorg’. Dit onderzoek is een ruggensteun voor de al eerder ingezette koers van het Zorginstituut om...

Meer

3 miljoen euro voor pilot Replicatiestudies

ZonMw gaat samen met NWO Maatschappij- en Gedragswetenschappen een pilotprogramma Replicatiestudies uitvoeren. NWO trekt hiervoor 3 miljoen euro uit. Naar verwachting wordt de eerste subsidieoproep in september opengesteld.

Meer

Nieuwe richtlijn voor werkwijze en samenwerking rondom lijkschouw

Met de richtlijn ‘Lijkschouw voor behandelend artsen’ geeft het NHG aanbevelingen voor de werkwijze rondom lijkschouw en de samenwerking met de gemeentelijk lijkschouwer en de politie.

Meer

ZonMw kent 25 Veni’s toe aan talentvolle onderzoekers

ZonMw heeft 25 jonge, recent gepromoveerde onderzoekers een Veni-subsidie toegekend. Elke onderzoeker krijgt 250.000 euro. Met deze financiering kunnen de zeer getalenteerde wetenschappers gedurende een periode van 3 jaar onderzoek doen.

Meer

Eerste subsidieoproep Kennisprogramma Gender en Gezondheid open

Vanaf vandaag kunnen onderzoekers een subsidieaanvraag indienen bij het Kennisprogramma Gender en Gezondheid. Het is de eerste subsidieoproep vanuit dit programma. De oproep richt zich op kennissyntheses en reviews op het terrein van gender en gezondheid. De nadruk ligt hierbij op vrouwspecifieke aspecten van preventie, gezondheid en ziekte.

Meer

Mediator 18: ‘Er wordt te weinig kennis ontwikkeld en toegepast’

Het werk van Nederlandse verpleegkundigen en verzorgenden behoeft meer wetenschappelijke onderbouwing. Waarom is dat zo belangrijk? En hoe gaat een verpleegkundig leiderschapsprogramma hieraan bijdragen? Mediator vroeg het Jan Hamers, hoogleraar ouderenzorg aan de Universiteit Maastricht.

Meer

Samen met kennis de praktijk verbeteren: tips voor gemeentelijke organisaties

Werkt u bij een gemeente en vraagt u zich af of uw beleidsaanpak optimaal werkt? Of wilt u weten hoe u het effect van uw aanpak kunt vergroten? Onderzoek kan daarbij helpen. De brochure Samen met kennis de praktijk verbeteren geeft tips en voorbeelden van wat onderzoek in uw gemeente kan betekenen voor de praktijk.

Meer
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website