Nieuws

Gezocht: jgz-organisaties voor praktijktesten Ondergewicht, Extremiteiten en Afwijkende groei

TNO is gestart met de voorbereidingen voor de ontwikkeling van 3 nieuwe jgz-richtlijnen: Ondergewicht, Extremiteiten en Afwijkende groei. TNO komt graag in contact met jgz-organisaties die deel willen nemen aan één van de praktijktesten.

Meer

Eerste subsidieoproep Werk(en) is gezond in aantocht

Vanaf medio december kunnen projectideeën worden ingediend voor onderzoek naar de bevordering van gezondheid op de werkplek voor werkenden met een lage sociaaleconomische status. Basis van deze oproep is een inventarisatie van aandachtspunten voor onderzoek naar deze groep werkenden, met speciale aandacht voor mensen met een of meer chronische ziekten.

Meer

Wat vinden docenten van kennispleinen?

Donderdag 22 september gaven ZonMw en Vilans samen een workshop over het gebruik van kennispleinen op het onderwijsfestival van de Faculteit Gezondheidszorg van Hogeschool Utrecht. Over het algemeen waren de aanwezigen verrast over de grote hoeveelheid informatie die op de Kennispleinen te vinden is. Ter plekke ontstonden concrete ideeën voor samenwerking en verbinding met de hogeschool.

Meer

Winnaars Nationale Sportinnovator Prijs 2016 bekend

Innovatieve ideeën over hoe je met een sensorfiets sneller door een bocht kunt, over het aandrijven van een sportrolstoel, interactief buitenspeelgoed en een toolbox voor eerlijkere beoordeling bij ringenoefeningen, dat zijn de winnaars van de Nationale Sportinnovator Prijs 2016. Het Topteam Sport reikte deze door ZonMw gefinancierde prijs voor vernieuwende ideeën in de sport vandaag uit tijdens het Sportinnovator XL Event in Eindhoven.

Meer

Vooraankondiging subsidieronde Gewoon Bijzonder - ‘Jongeren met een licht verstandelijke beperking in het sociale domein’

Het programma Gewoon Bijzonder, Nationaal Programma Gehandicapten wil de samenwerking tussen onderzoek, praktijk en beleid een verdere impuls geven door middelen ter beschikking te stellen voor ‘klein-maar-fijn’-projecten. Deze projecten richten zich op jongeren met een licht verstandelijke beperking in het sociale domein, ofwel de participatie en inclusie in de wijk/buurt. De subsidieronde hierover gaat naar verwachting 1 november 2016 open.

Meer

Evaluatie Jeugdwet gestart

In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het ministerie van Veiligheid en Justitie begeleidt ZonMw in de komende periode de evaluatie van de Jeugdwet. De evaluatie wordt uitgevoerd door een consortium dat bestaat uit het NIVEL, de Juridische Faculteit van de Universiteit Leiden, het Sociaal en Cultureel Planbureau, het Nederlands Jeugdinstituut en de Stichting Alexander.

Meer

Meer aandacht voor effectonderzoek naar gezonde leefstijl

Dat is één van de conclusies die de werkgroep 'IBO Gezonde leefstijl' publiceert in haar eindrapport (het interdepartementaal beleidsonderzoek Gezonde Leefstijl). De interdepartementale werkgroep stelt dat het belangrijk is dat de kennis over de effecten van leefstijlbeleid wordt vergroot. En dat de effecten niet alleen op gezondheid maar ook op bredere maatschappelijke effecten worden gemeten. Zo zijn de ministeries van OCW en VWS van plan om de...

Meer

Wat hebben positieve gezondheid, positieve psychologie en zelfmanagement gemeen?

Het concept positieve gezondheid raakt steeds meer bekend en vindt steeds vaker een toepassing in de onderwijs-, preventie- en zorgpraktijk en het onderzoek. Op een invitational conference op 8 september 2016 reflecteerde het (praktijk)veld op positieve gezondheid, positieve psychologie en zelfmanagement.

Meer

Beter onderwijs voor het verlenen van palliatieve zorg

Met de ‘kennissynthese onderwijs' is een flinke stap gezet om de verbetering van het onderwijs over palliatieve zorg in gang te zetten. De kennissynthese draagt bij aan meer samenhang tussen MBO, HBO en WO, waardoor het mogelijk wordt om professionals op te leiden, die in teams kunnen werken en eenzelfde (vak-)taal spreken.

Meer

Subsidieronde 5 dementieonderzoek Memorabel fase 2 nu geopend!

Vanaf vandaag is het mogelijk om een projectidee in te dienen bij het onderzoeks- en innovatieprogramma Memorabel. Deze nieuwe subsidieronde hoort bij fase 2 van Memorabel (2017 – 2020). Memorabel fase 2 is onderdeel van het Deltaplan Dementie en financiert zowel onderzoek voor de patiënt van vandaag als voor de patiënt van morgen.

Meer
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website