Nieuws

Jouw mislukking aanmelden voor de Briljante Mislukkingen in de Zorg-award?

Nog te vaak lopen we kansrijke innovaties in de zorg mis omdat we onvoldoende leren van mislukkingen. Dat stellen Paul Iske en Bas Ruyssenaars, initiatiefnemers van het Instituut voor Briljante Mislukkingen. Om deze kansrijke innovaties te helpen ontdekken en aandacht te geven organiseert het Instituut de Briljante Mislukkingen in de Zorg-award.

Meer

Terugblik dialoogsessies Programma Langdurige Zorg in oprichting

Waar staat volgens de betrokkenen goede langdurige zorg en ondersteuning voor?

Meer

Extra budget voor Zwangerschap en geboorte

Op 4 juli 2017 heeft ZonMw extra middelen voor het programma Zwangerschap en geboorte II ontvangen. Voor de uitvoering van het programma is daarmee in totaal € 20 miljoen beschikbaar (€ 7,8 miljoen extra).

Meer

Onderzoeken vanuit het gezichtspunt van verslaafden

Portretfoto van Giuseppe Carrà

In het door ERANID gefinancierde project D.U.R.E.S.S. staat de beleving centraal tijdens het herstel en re-integratie van mensen die verslaafd zijn. Of, om het in de woorden van hoofdonderzoeker Giuseppe Carrà uit Italië te zeggen: ‘It’s about their personal subjective perspective’.

Meer

HandScan Hemics: pijnloos en objectief onderzoek naar artrose in handen van de patiënt

Bron: Health~Holland

In Nederland lijden ongeveer 100.000 patiënten aan reumatoïde artritis. De medische onderzoeken worden nu door de reumatoloog handmatig uitgevoerd: de ontstekingen en zwellingen worden beoordeeld door de handen van de patiënten te knijpen en te voelen. Onnodig te zeggen, dat veel patiënten dit ervaren als een terugkerende kwelling. Het medische apparaatbedrijf Hemics biedt nu een nieuwe, ondersteunende, niet-invasieve en snelle methode voor...

Meer

Mogelijk nieuwe therapie voor depressie na jeugdtrauma

Wie een jeugdtrauma doormaakt, heeft een grotere kans op depressies op latere leeftijd. Veranderingen van ons erfelijk materiaal (het DNA) als gevolg van een jeugdtrauma, blijkt daarmee te maken te hebben.

Meer

106 nieuwe Sportimpulsen binnenkort van start!

In de komende dagen ontvangen alle sport- en beweegaanbieders die een subsidieaanvraag hebben gedaan, bericht over hun honorering of afwijzing. ZonMw ontving 197 subsidieaanvragen. Een onafhankelijke commissie beoordeelde deze op relevantie en kwaliteit. Na beoordeling kwamen 106 aanvragen in aanmerking voor subsidie. Dit zijn 31 aanvragen voor de ‘reguliere’ Sportimpuls, 54 aanvragen voor de Sportimpuls ‘Jeugd in lage inkomensbuurten’ en 21...

Meer

TopZorg: data-registratie verbetert patientenzorg

Een goede data-infrastructuur is onontbeerlijk voor wetenschappelijk onderzoek. Nog mooier is het als registratie van data niet alleen de wetenschap dient, maar ook de klinische praktijk verder brengt. En daarmee de patiënt. Tijdens een sitevisit van de TopZorg-commissie liet het St. Antonius Ziekenhuis zien hoe dit bij hen werkt.

Meer

Ambassadeurs dragen bij aan versterken wijkverpleging

Foto: Guus Pauka
Foto: Guus Pauka

Gisteren ontving de 4e groep wijkverpleegkundigen het certificaat voor de succesvolle afronding van het leertraject tot ambassadeur voor de wijkverpleegkundige uit handen van prof. dr. Kim Putters, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau.

Meer

Nudging op de kaart…

Op vrijdag 23 juni vond in het historische gebouw van de universiteit van Utrecht het WINK (Welfare Improvement through Nudging Knowledge) congres plaats. Een nudge geeft een duwtje in de goede richting, zonder de keuzevrijheid weg te nemen. ZonMw hield een ronde tafel discussie met vertegenwoordigers van beleid, onderzoek, onderwijs en praktijk. Het doel: verkennen hoe de partijen gezamenlijk ‘nudging’ steviger op de kaart kunnen zetten.

Meer
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website