Nieuws

Kansen voor de wetenschap in kaart gebracht

Samen met de NFU is ZonMw voor NWO de trekker van 3 van de 16 zogenaamde exemplarische routes van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA): personalised medicine, regeneratieve geneeskunde en gezondheidszorgonderzoek, preventie en behandeling.

Meer

ZonMw publiceert nieuw beleidsplan: Meer geld voor gezondheidsonderzoek

Er moet veel meer geld komen voor innovatie in de zorg. Dat is de belangrijkste boodschap van ZonMw bij de verschijning van het nieuwe beleidsplan ‘Kennis maken op maat, samen met betrokken partners’. Dat beleidsplan gaat in op de grote uitdagingen waarvoor de gezondheidszorg zich gesteld ziet, en de manier waarop onderzoek en innovatie kunnen bijdragen aan oplossingen.

Meer

Neurofeedback niet effectief bij ADHD

Neurofeedback is geen effectieve aanpak van ADHD-symptomen. Dat blijkt uit onderzoek waarop Tieme Janssen op 25 mei promoveerde aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Meer

Professionaliseringsslag in de kinderverpleegkunde

Op 12 mei, de internationale Dag van de Verpleging, ontvangen staatssecretaris Martin van Rijn van VWS, Klaus Boonstra van het CZO, René van Schalkwijk namens de MBO Raad en Meralda Slager namens het LOOV, het Advies Opleidingsprofiel Verpleegkundige Vervolgopleiding Kinderverpleegkunde.

Meer

Vakkundig aan het werk: eerste projecten toegekend

In de eerste subsidieronde van Vakkundig aan het werk zijn 11 projecten gehonoreerd voor een totaal bedrag van bijna 500.000 euro. In de projecten wordt kennis ontwikkeld over gemeentelijke aanpakken op het gebied van re-integratie, methodisch werken, armoedebestrijding of schuldhulpverlening.

Meer

Meer deskundigheidsbevordering nodig voor verzorgenden

ZonMw heeft op verzoek van het ministerie van VWS een verkenning laten uitvoeren naar de rol, omvang en behoeften aan deskundigheidsbevordering van de verzorgenden in de wijkverpleging.

Meer

Staatssecretaris Van Rijn, VWS: 'Onderzoek blijft nodig en dat blijven we ook na 2017 doen'

In zijn speech tijdens de EU conferentie ‘Living well with(out) dementia’, georganiseerd door het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS), benadrukte staatssecretaris Van Rijn van VWS het belang van onderzoek: 'Onderzoek blijft nodig en dat blijven we ook na 2017 doen'.

Meer

Vooruitblik: toekomstvisie ZonMw

Binnenkort publiceert ZonMw haar beleidsplan 2016-2020: Kennis maken op maat, samen met betrokken partners. Graag geeft ZonMw u nu alvast een voorproefje in de vorm van de samenvatting van het komende beleidsplan.

Meer

Digitale raadpleging voor de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) voor Sport en Bewegen

Doe mee aan de digitale enquête over Sport en Bewegen voor de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) en geef uw mening over prioriteiten voor onderzoek. Het invullen neemt slechts 5 tot 10 minuten van uw tijd in beslag. Tot 11 mei a.s. kunt u de enquête invullen.

Meer

Tien procent van de jongeren krijgt jeugdhulp

Dat blijkt uit cijfers van het CBS, dat meldt dat vorig jaar in totaal 356.00 jongeren hulp ontvingen. In 2015 is de Jeugdwet ingevoerd: daarin staat dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor het organiseren van jeugdhulp, bijvoorbeeld voor jongeren met psychische problemen, een verstandelijke beperking of opvoedproblematiek.

Meer
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website