Nieuws

ZonMw-signalement 'Zingeving in zorg: De mens centraal'

Onderwerpen als zingeving, betekenisgeving en spiritualiteit doen hun intrede in de zorg. Steeds vaker krijgen zorgverleners te maken met zingevingsvraag-stukken. Aspecten die hiermee te maken hebben, zijn te operationaliseren en lenen zich voor wetenschappelijk onderzoek. Dit blijkt uit het ZonMw-signalement 'Zingeving in zorg: De mens centraal'. Met dit signalement wil ZonMw het debat over zingevingsvraagstukken een extra impuls geven en...

Meer

ZonMw Jaarverslag 2015

Ieder jaar in maart publiceert ZonMw het jaarverslag. Naast een verantwoordingsdocument is het een publicatie die een uitgebreid overzicht geeft van de grote diversiteit aan activiteiten en resultaten van ZonMw. Wat hebben de verschillende programma’s opgeleverd in 2015 en waar heeft ZonMw zich voor ingezet op strategisch vlak?

Meer

LNVH l'Oréal UNESCO for women in science beurzenprogramma

Vrouwelijke wetenschappers in de life sciences kunnen ook dit jaar weer een Nederlandse ‘For Women in Science’-beurs aanvragen om hun carrière een extra impuls te geven.

Meer

Nationale Wetenschapsagenda: Veel vragen voor ZonMw

De Nederlandse Federatie van UMC’s en ZonMw zijn de trekkers van 3 zogenaamde exemplarische routes van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA): Personalised medicine, Regeneratieve geneeskunde en Gezondheidszorg, preventie en behandeling. Deze drie routes samen richten zich op 40 van de in totaal 140 NWA-vragen. De NWA wordt vóór de zomer uitgewerkt via 16 exemplarische routes.

Meer

Nieuw zorgtraject zonder patiënten wint Briljante Mislukkingen Award Zorg

Vandaag reikte Erik Gerritsen namens het Instituut voor Briljante Mislukkingen voor de derde keer de Briljante Mislukkingen Award Zorg uit. De vakjury en het publiek kozen 'Nieuw zorgtraject zonder patiënten door gebrek aan doorverwijzing' als winnaar uit 8 genomineerde casussen.

Meer

ZonMw investeert € 9 miljoen in apparaten en databases

ZonMw heeft binnen het programma Investeringen NWO-middelgroot aan 10 projecten financiering toegekend voor de aanschaf van apparatuur en het opzetten van dataverzamelingen. Binnen het programma Investeringen NWO-groot zijn 2 projecten gehonoreerd. De totale investering binnen de 2 programma’s bedraagt ruim 9 miljoen euro.

Meer

Subsidie voor onderzoek ‘Gezond leven: goed voor je hart’

Consortia van onderzoekers, praktijkinstellingen en een derde partij, zoals een bedrijf, kunnen een projectidee indienen voor onderzoek naar nieuwe manieren om langdurig gezond te leven. De deadline is 17 mei 2016. Vandaag werd het startsein hiertoe gegeven tijdens de conferentie ‘Alles is gezondheid’.

Meer

VWS investeert 12 miljoen in onderzoek naar gender en gezondheid

Minister Edith Schippers van VWS trekt de komende jaren 12 miljoen euro uit voor onderzoek naar gezondheid van vrouwen. Dit maakt Directeur-Generaal Volksgezondheid Angelique Berg vandaag bekend op de bijeenkomst van WOMEN Inc. over genderspecifieke gezondheidszorg.

Meer

Leiderschapsprogramma verpleegkunde van start

Twaalf postdocs verpleegkunde starten maandag 8 februari 2016 met een tweejarig leiderschapsprogramma verpleegkunde. Het leiderschapsprogramma is een unieke activiteit om de onderzoeksinfrastructuur voor verpleegkunde te verbreden.

Meer

Succesvolle gezamenlijke subsidieoproep ERA-Net Transcan2

Nederlandse onderzoeksgroepen zijn in de eerste gezamenlijke subsidieoproep van het ERA-net TRANSCAN2, een Europees netwerk van onderzoekfinanciers op het terrein van kankeronderzoek, zeer succesvol geweest.

Meer
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website