Naar de markt: opschalen en uitproberen

Je hebt een mooi product ontwikkeld, maar dan komt het moeilijkste: het naar de markt brengen van jouw product of dienst. Hoe doe je dat, waar loop je tegenaan en welke organisaties kunnen daarbij helpen? Daar leest u op deze pagina meer over.

Relevante links

Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET)

De Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) heeft als doel het stimuleren van het op grotere schaal en structureel inzetten van e-health in de reguliere zorg aan en ondersteuning van mensen thuis. De SET is bedoeld als stimulans voor het creëren van meer gebruikers, structurele inbedding in het zorgproces en duurzame bekostiging van bestaande e-health toepassingen.

Meer informatie over SET

Regelingen voor extra stimulering van digitale zorg - Zorg van Nu

Het gebruik van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën kunnen de zorg verbeteren. De regelingen in deze publicatie geven een extra impuls aan het gebruik van innovaties, zodat zorg van de toekomst zorg van nu wordt.

Naar de publicatie

Overview of the opportunities for the AAL community in The Netherlands

In dit rapport van AAL Europe staat praktische informatie over de kansen die Nederland biedt op het gebied van e-health en innovatie. Er staan zowel nationale als regionale programma's en netwerken in het rapport. Let op: het rapport is Engelstalig.

Lees het rapport

Kennisbank Zorg voor Innoveren

Zorg voor innoveren is een samenwerking tussen vier overheidspartijen: Zorginstituut Nederland, de Nederlandse Zorgautoriteit, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en ZonMw. Samen wijzen zij zorgvernieuwers de weg door informatie te bieden over innoveren in de zorg en te helpen waar nodig. Informatie over uiteenlopende onderwerpen vindt u in de kennisbank.

Naar www.zorgvoorinnoveren.nl

Grey Valley: innovatienetwerk en incubator voor vergrijzing

Steeds meer jonge bedrijven richten zich op producten en diensten voor ouderen. In Grey Valley vinden deze ondernemers een inspirerende werkplek, coaching, sparring partners en meer om hun business een boost te geven.

Naar de website van Grey Valley

Zorginnovatie.nl - een community voor cocreatie van innovaties in zorg en welzijn

ZorgInnovatie.nl is een open platform en community. Iedereen kan hier ideeën delen en bijdragen aan de ontwikkeling van ideeën van anderen. Samen versnellen ze innovatie in zorg en welzijn. De belangrijkste drivers zijn ‘Verbinden’ en ‘Versnellen’.

Naar de website

Probeer nieuwe technologie eerst uit

Bij zinvol technologie uitproberen staat vooral centraal hoe u als organisatie kiest vanuit de behoefte van de cliënt. Vilans-adviseur Lotte Cornelisse: ‘Ook al ziet het er nog zo mooi uit op een filmpje of plaatje, het is belangrijk om technologie eerst uit te proberen.’

Lees het artikel

AAL2Business services

Voor AAL-projecten en organisaties die deelnemen aan een AAL-project biedt AAL2Business verschillende diensten aan - zoals trainingen en webinars. Deze zijn gericht op verschillende fasen van de levenscyclus van AAL-projecten. Voor AAL-projecten en organisaties die deelnemen aan een AAL-project zijn deze diensten kosteloos.

Naar de AAL2Business website

Ga naar...

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website